Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Inovace pěstitelských technologií polních plodin a využití půdoochranných technologií ", Ostrožská Lhota

Zaměřený na udržení půdní úrodnosti, tj. využívání půdoochranných technologií, které minimalizují rizika vzniku půdní eroze a harmonizaci technologií v rámci jednotlivých podniků tak, aby bylo zachováno jejich udržitelné pěstování.

Cílem semináře je seznámit účastníky se současným stavem a možnostmi zavádění nových technologií pěstování polních plodin, které snižují ekonomickou náročnost, zkracují časové nároky na jednotlivá agrotechnická opatření a zajištují dosahování vyšších výnosů pěstované produkce. Seminář je zaměřen na nové technologie pěstování nejvýznamnějších plodin, jako jsou obilniny, řepa cukrová, brambory, kukuřice a olejniny s hlavním zřetelem na řepku a slunečnici.

Termín a místo konání: 4.11.2014, Velká zasedací místnost Ostrožsko a.s.,  687 23 Ostrožská Lhota

Přílohy
pozvanka-0411014-ostrozska-lhota.doc

CZ EN