Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v ŽV"

Zaměřený na optimalizaci řízení chovu hospodářských zvířat s cílem zvyšování ekonomické efektivity a konkurenceschopnosti farem v důsledku aplikace inovativních postupů a technologií, resp. vývoji nových produktů a využití tržních příležitostí.

Cílem semináře je intenzivně podpořit informovanost o možnostech zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti zemědělského podniku vývojem a využitím nových produktů, postupů a technologií. Zároveň je cílem rozšířit povědomí o možnostech rozvoje interdisciplinární spolupráce subjektů působících v daném odvětví vedoucí k inovativnímu potenciálu zemědělského sektoru. Výsledným cílem semináře je pak umožnit lepší orientaci prvovýrobců při zavádění inovací do zemědělské výroby, které povedou ke zvýšení zisku, úspoře nákladů nebo zlepšení welfare v chovu hospodářských zvířat (chovu skotu a prasat).


Termín a místo konání:
26.3.2014 Střední škola zemědělská a potravinářská
Národních mučedníků 141/4, 339 01 Klatovy

Přílohy
pozvanka-2603014-klatovy.doc

CZ EN