Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v ŽV", 18.3.2014, Lomnice nad Popelkou

Zaměřený na optimalizaci řízení chovu hospodářských zvířat s cílem zvyšování ekonomické efektivity a konkurenceschopnosti farem v důsledku aplikace inovativních postupů a technologií, resp. vývoji nových produktů a využití tržních příležitostí.

Cílem semináře je intenzivně podpořit informovanost o možnostech zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti zemědělského podniku vývojem a využitím nových produktů, postupů a technologií. Zároveň je cílem rozšířit povědomí o možnostech rozvoje interdisciplinární spolupráce subjektů působících v daném odvětví vedoucí k inovativnímu potenciálu zemědělského sektoru. Výsledným cílem semináře je pak umožnit lepší orientaci prvovýrobců při zavádění inovací do zemědělské výroby, které povedou ke zvýšení zisku, úspoře nákladů nebo zlepšení welfare v chovu hospodářských zvířat (chovu skotu a prasat).


Termín a místo konání:
18.3.2014 ZEOS Lomnice a.s, K Urnovému Háji 1276, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Přílohy
pozvanka-1803014-lomnice.doc

CZ EN