Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Význam a podmínky agroenvironmentálních opatření v novém programovacím období 2014 - 2020", Modřice

Seminář je zaměřený na agroenvironmentální opatření, tj. na snížení vlivů zemědělské činnosti na životní prostředí, protierozní ochranu půdy, údržbu travních porostů a ochranu rostlinných a živočišných druhů a jejich biotopů.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům následující informace: možnosti  vstupu do agroenvironmentálních opatření v novém programovacím období 2014 – 2020, význam jednotlivých agroenvironmentálních opatření pro životní prostředí a zemědělskou krajinu, podmínky pro vstup do těchto opatření, přechod na nová agroenvironmentální opatření ze stávajícího nastavení AEO a sazby nových opatření.

Termín a místo konání: 17.3.2015, Hotel Gregor, Nám., Svobody 4, 664 42 Modřice

Přílohy
pozvanka-173015-modrice1.doc

CZ EN