Úvodní stránka > Kalendář

Vedení evidencí na LPIS - on line webinář 28.1.2022

1/ Úvod - možnosti Portálu farmáře

2/ Využití LPIS pro plnění legislativních a dotačních požadavků

3/ Práce se zákresy erozních pozemků a zemědělských parcel

4/ Možnosti elektronického vedení evidence hnojení, pastvy a POR v portálu farmáře

5/ Využití registru zvířat (DJ, intenzita chovu, vedení stájového registru, objednávky ušních známek, evidence léčení)

6/ Dotazy, diskuze

Přednáší : Ing. Lubomír SMRČEK

Školení je pořádáno za podpory MZE v rámci dotačního titulu 9.F.e, je bez vložného.

Přílohy
pozv-smrcek-evidence-na-lpis.docx
pozvanka-mze.pdf

CZ EN