Úvodní stránka > Kalendář

Webinář Škody působené černou a spárkatou zvěří, 2.3.2021

Zemědělský svaz ČR, ú.o. Přerov a Lesnicko dřevařský vzdělávací institut pořádají WEBINÁŘ pro zemědělce, myslivce, lesníky a odborné hospodáře v krajině na téma: ŠKODY PŮSOBENÉ ČERNOU A SPÁRKATOU ZVĚŘÍ.

Termín: úterý 2. března 2021

Prezence od 8,30 h, zahájení v 9,00 h

Přednáší:
Kamil ZAHRADNÍK, ředitel a lektor LDVI
Lubomír HAJNÝ, lektor LDVI

Program:

  1. Právní rámec a zákonné úpravy ve vztahu ke vzniku škod způsobených zvěří
  2. Škody způsobené zvěří na lesních porostech – v lesích
  3. Škody způsobené na zemědělských plodinách a porostech
  4. Způsoby výpočtu škod v lesích a na polních plodinách
  5. Postup a lhůty při uplatňování a vyčíslení škod zvěří
  6. Příčiny vzniku škod zvěří a opatření k jejich minimalizaci
  7. Možnosti financování úpravy krajiny pro vlastníky pozemků ke zvýšení biodiverzity krajiny, náprava eroze půdy, zvýšení užitkovosti krajiny, zlepšení zadržování vody v krajině.


Návratky zpět do 26.2.2021. Po přihlášení Vám bude zaslán odkaz, pomocí něhož se ke školení připojíte.

Témata mají navzájem propojovat jednotlivé činnosti, které zajišťují všechny skupiny hospodářů, kteří v krajině působí : zemědělec – lesník – myslivec.

Školení je financováno Ministerstvem zemědělství z dotačního programu 9.F.e, je bez vložného.

Organizační zajištění:
Jana Neradilová, ZS ČR – úz.org. Přerov
tel. : 581210956,728730428
email : oakpr@volny.cz 

Školení je financováno MZe z dotačního titulu 9.F.e, je zdarma.

Přílohy
pozv-webinar-ldvi.docx
pozvanka-mze.pdf

CZ EN