Úvodní stránka

Pomozte bourat mýty o zemědělství - transparentní účet Zemědělského svazu ČR

Zemědělský svaz ČR se rozhodl zřídit transparentní účet, na který mohou přispět všichni, kdo chtějí podpořit české zemědělství a zachovat jeho existenci i v budoucích letech. Tyto prostředky budou využity na vzdělávání veřejnosti v náhledu na všeobecné zemědělské postupy, ekologické hospodaření, podporu ochrany zvířat a jejich zdraví v českém zemědělství, na intenzivnější používání již zavedených modelů osvěty, na aplikaci nových způsobů osvěty laické veřejnosti, ale také politických představitelů, kteří mnohdy podléhají mýtům a mylným informacím o současném zemědělství. Propagovat náš obor je velkým úkolem pro každého z nás. Věříme, že zemědělství v naší republice opět získá postavení, které si zaslouží. To znamená, že je oborem, který hospodaří udržitelným způsobem, zajišťuje dostatek potravin pro své obyvatelstvo a využívá moderní způsoby hospodaření.

Právě díky tomu, že se jedná o transparentní účet, budete mít jasný přehled o tom, k jakému účelu byly jednotlivé částky vynaloženy.

Aktuální zůstatek na účtu: 1 895 373,83

Číslo transparentního účtu: 8734842/0800

Odkaz na transparentní účet: https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-0008734842/Zemedelsky-svaz-Ceske-republiky

Platba QR kódem:

Platba QR kódem

Zemědělský svaz ČR již několik let realizuje projekt Zemědělství žije! Jeho cílem je přiblížit zemědělství laické veřejnosti, vzbudit její zájem o zemědělství a původ potravin. Projekt Zemědělství žije! je financován z prostředků Zemědělského svazu ČR a s přispěním Ministerstva zemědělství prostřednictvím národní podpory pro neziskové nevládní organizace. Personálně projekt zajišťují čtyři zaměstnanci ZS ČR a množství dobrovolníků z územních organizací ZS ČR, zemědělců a studentů středních škol.

Vlastní aktivitou i finančním příspěvkem podpoříte české zemědělství.

Ukázky našich dosavadních aktivit:

Smlouvy:

Zde naleznete tři varianty darovacích smluv, pro osoby fyzické, fyzické podnikající a právnické, v případě potřeby zvolte odpovídající, pokud budete potřebovat smlouvu jako doklad odpočitatelné položky v DP, podepište, zašlete k nám na email (info@zscr.cz) nebo poštou (adresa: Zemědělský svaz ČR, Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1) a my Vám ji potvrzenou obratem pošleme jako doklad o poskytnutí daru.

Probíhá registrace. Prosím počkejte...

CZ EN