Úvodní stránka > Aktuality

KROUŽEK

5.10.2015

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně se zapojila do celostátního projektu, vyhlášený Zemědělským svazem České republiky, “ Zemědělství žije“.

Tento projekt je podpořen a realizován pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

V rámci projektu organizuje Albrechtova střední škola v Českém Těšíně pro žáky Masarykovy ZŠ a MŠ v Českém Těšíně Agroenvikroužek. Kroužek vedou pedagogové Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně, Ing. Dalibor Šigut a Ing. Anna Hromková. Do kroužku se přihlásilo 21 žáků 4. a 5. tříd Masarykovy ZŠ.

Dne 7. 9. 2015 se konalo první setkání žáků s pedagogy naší školy. Činností kroužku chceme informovat děti o důležitosti a nenahraditelnosti zemědělství a ukázat, jaké ve skutečnosti je, co všechno obnáší práce farmáře, jak vznikají potraviny a kdo a jak se stará o naši krajinu.

Zemědělský svaz ČR se rozhodl řešit jeden z klíčových problémů současného zemědělství – nezajištěnou generační obměnu pracovníků a ne příliš pozitivní vnímání zemědělství v očích veřejnosti. Z mnoha absolvovaných jednání je patrné, že popularita zemědělství jako takového je rozhodujícím faktorem při volbě budoucího povolání a nenaplněné zemědělské obory na středních odborných školách jasně deklarují, že za pár let bude jen minimum kvalifikovaných pracovníků.

Dlouhodobým cílem projektu je začlenit na základní školy do stávajícího průřezového tématu „Environmentální výchova“ více zemědělské tematiky se zaměřením na základní funkce zemědělství. Zemědělství je v tomto tématu již částečně zahrnuto, ale pouze okrajově v souvislosti s půdou, krajinou či způsobem hospodaření na půdě. Tyto informace chceme zdůraznit, rozšířit a zajistit jejich důležitost a tím u dětí vypěstovat zájem o tento obor.

Více o projektu: http://www.zemedelstvizije.cz/

zdroj: http://www.albrechtovastredni.cz/zemedelska/aktuality_3.html


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN