Úvodní stránka > Aktuality

Podpis memoranda o spolupráci svazu a Akademie zemědělských věd

21.3.2018

21.3.2018

Na zasedání výboru Zemědělského svazu ve Větrném Jeníkově, které se uskutečnilo minulou středu, bylo mimo jiné podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Zemědělským svazem zakladatelem České technologické platformy pro zemědělství a Českou akademií zemědělských věd.

 Předmětem Memoranda je spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání a osvěta a popularizace výsledků pro zemědělce s cílem zpřístupnit vědecko-výzkumné výsledky odborné i laické veřejnosti, zejména pak pracovníkům a podnikatelům v zemědělství, pěstitelství, chovatelství, lesnictví, potravinářství a přidruženým službám v této oblasti.

 Cílem Memoranda je vytvářet předpoklady pro efektivní využívání prostředků k popularizaci vědy, výzkumu a vzdělávání v agrárním sektoru a přispívat k vytváření nových směrů vědecko-výzkumného rozvoje a vzdělávání a k efektivnímu propojení výzkumu se zemědělskou praxí. Nedílnou součástí předmětu Memoranda je sdílení zkušeností a informací.

Česká technologická platforma pro zemědělství (dále jen ČTPZV) byla založena v roce 2016. Iniciátorem založení ČTPZ byl Zemědělský svaz České republiky, které také plní funkci odpovědného koordinátora ČTPZ. Hlavním cílem ČTPZ je podporovat transfer inovací a výsledků vědy a výzkumu do zemědělské praxe a tím podporovat udržitelnost, úspěšnost a konkurenceschopnost českého zemědělství.

 Česká akademie zemědělských věd, s. p. o. (dále jen ČAZV) je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství ČR. Je odbornou a společenskou institucí působící na území ČR, plní funkci vědeckého poradního orgánu ministra a vedení MZe. ČAZV soustřeďuje pracovníky zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání, jakož i praktiky, zasloužilé vědecky a osvětově o rozvoj zemědělství. ČAZV svou činností ovlivňuje úroveň výzkumné činnosti a vzdělávání v oblasti její působnosti, pečuje o její soustavný rozvoj, propojuje a účinně popularizuje získané vědecké poznatky a reprezentuje vědeckovýzkumnou a akademickou obec navenek.

Jana Sixtová

Přílohy
tz-podpis-memoranda.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN