Úvodní stránka > Aktuality

Předsednictví ČR ve skupině zemí V4: Prioritou je odstranění dvojí kvality potravin

9.5.2019

Tisková zpráva – Zamezení rozdílné kvality potravin na různých trzích, nová Společná zemědělská politika a ochrana lesů budou prioritami Ministerstva zemědělství (MZe) v rámci českého předsednictví Visegrádské skupině. Česká republika se jej na jeden rok ujme 1. července. Priority předsednictví představila dnes česká delegace na rozšířeném zasedání zemí Visegrádské skupiny ve Staré Lesné na Slovensku.

„Na konci dubna Evropský parlament přijal směrnici o nekalých obchodních praktikách, která je pro dozorové orgány nepoužitelná a fakticky vede k legalizaci dvojí kvality. Nemůžeme připustit, aby existovali občané několika kategorií. Chci proto se svými resortními kolegy znovu téma dvojí kvality potravin otevřít a usilovat o odstranění těchto potravin ze společného trhu EU,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministerstvo zemědělství bude pokračovat v rozběhnutých projektech, které nastolilo slovenské předsednictví. Jako svá hlavní témata si Ministerstvo zemědělství pro dobu českého předsednictví stanovilo také reformu Společné zemědělské politiky, zahájení diskuze o společné lesnické politice, problematice sucha a zadržování vody v krajině. Bude klást důraz i na podporu a rozvoj biohospodářství.

 „V rámci iniciativy BIOEAST bude Česká republika aktivně spolupracovat na tvorbě společné Strategické výzkumné a inovační agendy. Usilovat budeme o zvýšení účasti v evropských projektech, které tento sektor podporují. Podstatné bude zjednodušení Společné zemědělské politiky, její flexibilita a nastavení rovných podmínek,“ uvedl ministr Toman.

Během roku se uskuteční v rámci českého předsednictví ministerská konference FOREST EUROPE v Bratislavě.  Jejími hlavními tématy budou ochrana lesů a jejich adaptace na změnu klimatu, bude také představena Zpráva o stavu lesů v Evropě 2020.

Česká republika se při řadě dalších pracovních setkání, konferencí, odborných seminářů bude snažit prosadit společné projekty na prohlubování spolupráce a koordinace postojů státu V4. ČR převezme předsednictví od Slovenska, v červenci 2020 na něj naváže polské předsednictví.

 

Autor:

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_predsednictvi-cr-ve-skupine-v4-prioritou.html

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN