Úvodní stránka > Aktuality

Předsedou svazu je Pýcha

7.11.2014

 

Do Kulturního domu ve Žďáru nad Sázavou se 6. listopadu sjeli zemědělci, členové Zemědělského svazu České republiky ze všech koutů země, aby zvolili nejvyšší orgány svazu, včetně jeho předsedy. U příležitosti této celostátní konference byla zhodnocena činnost Zemědělského svazu ČR a byly představeny plány do budoucna. Staronovým předsedou Zemědělského svazu ČR se stal opět Ing. Martin Pýcha.

 

Po třech letech se konala Celostátní konference Zemědělského svazu ČR. Konference je nejvyšší orgán svazu. Na poslední konferenci v roce 2011 byl předsedou zvolen Ing. Martin Pýcha, který převzal tuto pozici po panu Ing. Miroslavu Jirovském, který získal na této konferenci titul čestný předseda Zemědělského svazu ČR. Na této Celostátní konferenci Pýcha opět kandidoval na předsedu svazu a neměl protikandidáty. Celkem hlasovalo 457 hlasujících a s počtem 439 hlasů byl zvolen předsedou opět Ing. Martin Pýcha. Hosty Celostátní konference byli mj. Ing. Jan Veleba, Ing. Miroslav Toman, Ing. Svatava Maradová, Ing. Martin Šebestyán nebo Jan Wiesner.

Čestné vyznamenání - Jirovský

Na konferenci se mimo voleb nejvyšších orgánu svazu (předsedy, statutárního předsedy, místopředsedů a členů kontrolní komise) hodnotily zásadní věci týkající se Zemědělského svazu za minulé období a jeho perspektivy na období další. Pýcha seznámil zúčastněné o činnostech Svazu, pohovořil o postavení Svazu jak na národní tak nadnárodní úrovni a o jeho snahách a samozřejmě neopomenul zhodnotit české zemědělství, jehož rozměr se v roce 2013 podařilo udržet díky oživení rostlinné produkce, která dle údajů ČSÚ v květnu 2014 dosáhla rekordní výše. Zdůraznil, že Zemědělský svaz jako ostatní nevládní organizace klade důraz na lepší postavení zemědělců na republikové i evropské úrovni.

 

Zemědělský svaz funguje tak, a plní to, co bylo naplánováno a dáno na poslední konferenci před třemi lety. Z činností svazu Pýcha nejlépe hodnotí poradensko-právní činnost, která je kladně přijímána i ze stran členů svazu. Dále je pyšný na projekt Zemědělství žije!, jehož náplň je zlepšovat obraz zemědělství v očích veřejnosti, a který letos získal záštitu ministra zemědělství Mariana Jurečky, což zvyšuje prestiž jak projektu, tak i Svazu, jakožto jeho zřizovatele. Dále zmínil úspěšnost elektronické aukce pro členy svazu, soutěž Manažer roku či spolupráci s výzkumnou sférou nebo spolupořadatelství velkých republikových zemědělských výstav, jako je např. Země živitelka v Českých Budějovicích.

VIDEO: Zpráva Výboru na Celostátní konferenci ZS ČR

 

Zemědělský svaz je dlouhodobě zapojen do činnosti tripartity (vláda – zaměstnavatelé – odbory) a z titulu členství v KZPS je oficiálním připomínkovým místem. Souběžně s tím navrhoval opatření k přípravám kapitol MZe ČR ve státním rozpočtu pro jednotlivá léta. Svaz působil jako stálý účastník připomínkového řízení k pravidlům mj. pro uplatnění principů SZP a pravidelně se účastnil ministerských kulatých stolů. Předseda svazu během svého mandátu uskutečnil mnoho jednání s premiéry vlády ČR, ministry zemědělství ČR i s dalšími vysokými představiteli naší země. V uplynulém tříletém funkčním období se svaz ve spolupráci s řadou poslanců a senátorů aktivně podílel na přípravě, zpracování a následném úspěšném prosazení některých zákonů nebo jejich novel, prostřednictvím územních organizací zabezpečoval. Svaz se také snažil v uplynulém období bránit mj. proti silně prosazovanému „ozelenění“.

 

Cílem této konference bylo dát moderní rozměr v činnosti svazu pro další období.  Nové období je oproti předchozímu čtyřleté. Dle Pýchy je důležité, aby byl Svaz pro své členy přínosem a přitáhl mladé lidi, aby pomohl řešit problémy zemědělského podnikání a aby mohl dál využívat možností Společné zemědělské politiky EU. Na konferenci proběhla analýza perspektivy svazu v souvislosti s finanční perspektivou na období až do roku 2020.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN