Úvodní stránka > Aktuality

Připomínky Zemědělského svazu České republiky k návrhu vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

19.8.2016

Zemědělský svaz České republiky na základě připomínek svých členů sděluje k výše uvedenému návrhu vyhlášky tyto připomínky:

  • Výše vrácené daně by měla u jednotlivých kategorií paliv být jednoznačně dána jedním číslem bez  dalších násobeních koeficientem  za přimíchané biopalivo.
  • Navrhujeme, aby za přimíchávané biopalivo byl uznáván pouze  metylester řepkového oleje, případně oleje z plodin vypěstovaných na území ČR (EU)  - nikoliv tedy tuky z odpadních tuků a podobně.
  • Není zřejmé, jak vést evidenci   prací v živočišné výrobě (dále jen ŽV), co se eviduje, druh práce, kde a kolik je spotřeba (§ 2 odst. 3) nebo přesně, jak v současnosti u RV ( tj. až do výkazu práce pracovníka na daný den a daný stroj a dané místo výkonu práce stroje)
  • Jaký druh práce ( dle evidence zemědělského podniku  v jeho katalogu práce nebo podle evidence druhu práce podle normativů spotřeby dle VÚZT)?
  • Jaká spotřeba na jaký druh práce ( dle normativů spotřeby podle VÚZT) nebo podle skutečné spotřeby, jaké stavy zvířat se budou brát v potaz pokud se nárok bude prokazovat podle normativů VÚZT (stavy dle kategorie  měsíční, průměrné stavy, ..)
  • Není zcela zřejmé, od kdy vstupuje v účinnosti i ŽV, půjde nárokovat i zpětně za letošní rok?
  • Účinnost by vyhláška měla nabýt koncem roku, jak ovšem postupovat, pokud  dojde  k zúčinnění až v roce 2017?

 

Ing. Jan Ulrich
ředitel Zemědělského svazu ČR

 

Přílohy
vpr-pripominky-zelena-nafta.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN