Úvodní stránka > Aktuality

Skutečně zdravá škola a Zemědělství žije! budou děti učit o původu potravin

15.1.2016

Tisková zpráva
Praha 15. 1. 2015

Je důležité, aby děti věděly, odkud se bere a jak vzniká jídlo, které mají na talíři. Tento názor sdílí občanská iniciativa Skutečně zdravá škola a Zemědělský svaz ČR . Proto v rámci projektu Zemědělského svazu Zemědělství žije! navazují spolupráci a budou společně organizovat exkurze na farmy, vysvětlovat vliv zemědělství na jejich život a začlení téma zemědělství do školních hodin.

Zemědělství žije! je projekt Zemědělského svazu ČR, který se snaží zatraktivnit zemědělství v očích veřejnosti a zpopularizovat zemědělský obor mezi mladými lidmi. Cílem projektu totiž je, aby se v tomto důležitém odvětví české ekonomiky zajistila kvalitní generační obměna pracovníků. Cílovými skupinami projektu jsou děti na základních školách a jejich rodiče, žáci středních škol a široká veřejnost.

“Zájem o zemědělství jako obor zejména mezi mladými lidmi upadá, což je špatná zpráva nejen z hlediska perspektivy tohoto odvětví, ale také proto, že děti ztrácejí kontakt s přírodou a chybí jim povědomí o tom, co vše předchází tomu, než dostanou potraviny na stůl,” vysvětluje manažerka projektu Zemědělství žije! Ing. Soňa Jelínková. Přímý kontakt žáků se zemědělci a jejich prací by přitom byl pro jejich budoucí uvažování velmi přínosný.

Výlety na místní farmy jsou také součástí doporučení v programu Skutečně zdravá škola. “Po tom, co některé české školy začaly v rámci našeho programu své žáky vzdělávat o jídle, vzrostl mezi dětmi zájem o vytváření vlastních zahrádek v areálu školy nebo o exkurze na zemědělské farmy. Je tedy zřejmé, že zájem o kvalitní stravu a povědomí o tom, odkud jídlo pochází, jde ruku v ruce,” vysvětluje zakladatel iniciativy Skutečně zdravá škola Bohuslav Sedláček.

V rámci spolupráce Skutečně zdravé školy a projektu Zemědělství žije! proběhne na jaře a na podzim  několik desítek besed na školách zapojených do zmíněného programu. V rámci prezentací a poznávacích soutěží se žákům zábavnou a vzdělávací formou představí osvětový projekt Zemědělství žije!, školy dostanou k dispozici výukové materiály o zemědělství a žáci se mohou těšit na exkurze na vybrané farmy, na regionální výstavy se zemědělskou tematikou a na návštěvy  zemědělských družstev v rámci  Dnů  otevřených dveří.

 

Ing. Soňa Jelínková

Zemědělství žije!

Přílohy
tz-2016-1-15-skutecne-zdrava-skola-a-zemedelstvi-zije.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN