Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko Zemědělského svazu České republiky k návrhu zákona poslanců Miroslava Kalouska a Františka Laudáta na zrušení zákona o významné tržní síle – sněmovní tisk č. 478

18.5.2015

Praha 18. 5. 2015

Zemědělský svaz České republiky obdržel v rámci připomínkového řízení návrh zákona, kterým se ruší zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití – sněmovní tisk č. 478. Podstatou návrhu zákona, který předložili poslanci Miroslav Kalousek a František Laudát je zrušit bez náhrady zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, který nabyl účinnosti dne 1. února 2010 a upravuje vztahy mezi výrobci a obchodníky zemědělských a potravinářských výrobků.

Zemědělský svaz České republiky vyslovuje s návrhem poslanců Kalouska a Laudáta zásadní nesouhlas a tudíž odmítá předloženou legislativní předlohu, neboť zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití považuje za významný nástroj, který řeší alespoň část problémů spojených s prodejem zemědělských a potravinářských produktů. Z těchto důvodů je Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky přesvědčena, že jedinou možnou cestou je projednání návrhu novelizace stejného zákona, který má číslo sněmovního tisku 444 a jehož podstatou je zejména odstranit nejasnosti a nepřehlednost platné právní úpravy. Z těchto důvodů se Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky v plném rozsahu ztotožňuje se základními východisky návrhu novelizace zákona, které jsou obsaženy ve sněmovním tisku č. 444 / odstranění některých nejasností ohledně pojmů, rozsahu povoleného, resp. zakázaného jednání a snazší aplikace zákona při správních řízení vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže / a zcela odmítá návrh na zrušení zákona jako takového.

 

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN