Úvodní stránka > Aktuality

Vízum strpění - možnost práce po skončení Mimořádného pracovního víza pro občany Ukrajiny

29.9.2022

MV ČR potvrdilo, že držitelé Mimořádného pracovního víza, kteří chtějí i po vypršení jeho platnosti nadále pokračovat v práci, mají možnost podat žádost o udělení víza za účelem strpění pobytu na území ČR podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k čemuž jim postačí na pracovišti OAMP předložit cestovní doklad, vyplněný tiskopis žádosti o dlouhodobé vízum, stručné odůvodnění žádosti a potvrzení o ubytování (pozor: nutný ověřený podpis).

V ní postačí jen velmi jednoduše napsat, že je to z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině, což je okolnost všeobecně známá, tedy není třeba žádné podrobné ověřování ze strany Ministerstva vnitra. Nebude-li shledán žádný jiný zákonný důvod pro neudělení víza, bude jejich žádostem vyhověno. Držitelé těchto víz mohou následně požádat místně příslušný úřad práce o povolení k zaměstnání. Zdravotní pojištění pak je řešeno z titulu jejich zaměstnání stejným způsobem, jako u zaměstnanců – občanů ČR.

S ohledem na zákonné lhůty a na současné vytížení Ministerstva vnitra i úřadů práce je důležité, aby žádost byla podána s dostatečným časovým předstihem (alespoň 1 měsíc). V souvislosti se změnou praxe Ministerstva vnitra není již nutné čekat na uplynutí doby platnosti stávajícího víza.

V případě, že by pracoviště OAMP či úřady práce tento postup nedodržovaly, prosíme o vyrozumění a identifikaci konkrétního pracoviště.

 

za tým ZS ČR

Ing. Lenka Šímová

HR manažer

tel: 725 345 290

simova@zscr.cz

Zdroj: MZe

Přílohy
2-3-potvrzeni-o-zajisteni-ubytovani-au-2022-firma.doc
2-4-potvrzeni-o-zajisteni-ubytovani-au-2022-osoba.doc
tiskopis-zadosti-o-vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe-vizum-cze-eng-man20220321.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN