Úvodní stránka > Aktuality

Zástupci zaměstnavatelů a odborů v sektoru zemědělství dnes uzavřeli Kolektivní smlouvu vyššího stupně

21.12.2017

Praha/ČR, 21. 12. 2017 - Zemědělský svaz ČR a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) uzavřely dnes Kolektivní smlouvu vyššího stupně se zemědělskými odbory (Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR, dále OSPVZ). Na podpisu smlouvy se dnes dohodli zástupci obou organizací – předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha, předseda ČMSZP Ing. František Winter a odborový předseda Bohumír Dufek.  

Vzájemná dohoda o podmínkách kolektivní smlouvy přišla po několika jednání. „Jednání nebyla jednoduchá, ale jsem přesvědčen, že uzavřená dohoda zohledňuje jak současný vývoj na pracovním trhu, tak situaci v zemědělství“ popisuje předseda svazu Martin Pýcha.

Změnou v nově uzavřené kolektivní smlouvě je zvýšení minimálních mzdových tarifů v zemědělství o 6,1 % a navýšení možného příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění o 100 Kč/měsíčně. Zvýšení minimálních mzdových tarifů je významně ovlivněno navýšením minimální mzdy, které zvýšilo dva nejnižší tarifní stupně o 11 % a 9,8 %. Ostatní tarify se zvýší shodně o 5,2 %. „Vývoj v ekonomice a nedostatek pracovní síly tlačí na růst mezd v celém hospodářství. Reagovat na to musí také zemědělci, kteří zvyšují mzdy,“ vysvětluje Pýcha. Dle našeho odhadu vzrostou mzdy v sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství v letošním roce o více jak 5%.

Uzavřená Kolektivní smlouva vyššího stupně je platná a účinná od 1. ledna do 31. prosince roku 2018 a bude požádáno o rozšíření její platnosti na celé odvětví zemědělství. Její podmínky se tedy budou vztahovat na všechny subjekty v zemědělství, lesním a vodním hospodářství.

Přílohy
tz-k-ukonceni-kolektivniho-vyjednavani-na-rok-2018-docx.doc
ksvs-na-rok-2018.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN