Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělské centrum Eden

26.3.2015

Zemědělský svaz ČR se se svým populárním osvětovým projektem Zemědělství žije! zúčastnil otevření centra Eden - nového vzdělávacího střediska v srdci Vysočiny u Bystřice nad Pernštejnem. Nalézt jste nás mohli v muzeu s příznačným názvem příběh půdy. Jako tradičně jsme připravili naučnou stezku, mnoho poznávaček a dalších soutěží, kterými jsme vhodně doplnili téma půda, které na nás z muzea půdy jen čišelo. Nechyběl model stáje se skotem a traktory, ani oblíbené umělé vemeno. A o návštěvníky rozhodně nebyla nouze.

Slavnostní otevření Edenu se uskutečnilo první jarní den, kdy se do centra agroenvironmentálního vzdělávání sjelo nejen více než 4000 lidí, ale také několik předních představitelů našeho státu v čele s Bohuslavem Sobotkou či europoslankyní Věrou Jourovou.

Během víkendu tak ožil nový turistický cíl Vysočiny sedmi tisíci návštěvníků a vytvořil tak prostor pro přiblížení se přírodě, zemědělství a hospodaření. Celým dnem provázel bohatý doprovodný program. Selská stavení obcházel průvod dětského souboru s vynášením Smrtky a přinášení Létečka. Hrála zde i cimbálovka. Panský dvůr ozvučel slavnostní ceremoniál otevření, posléze např. i vystoupení Ondřeje Havelky a Melody Makers.

Příprava velkolepého projektu zabrala osm let plánování, vyřizování a budování. Na počátku však stál pouze polorozbořený školní statek, resp. původní statek Mittrovských. Sílu mu však dala všemocná myšlenka umožnit studentům, ale i všem toužícím po novém vzdělání navštěvovat úctyhodné místo, kde budou moci trávit nejen příjemné chvíle, ale i poznat něco nového a poklonit se našim předkům za respekt k přírodě.

S pomocí zdrojů Evropské unie se tak podařilo vybudovat místo vzdělávání a úcty k přírodě a zemědělství, ale i k historii.
V areálu nechybí interaktivní muzeum jako součást panského dvora, horácká vesnička, ekopavilon či farma. Snoubí se zde lidová i futuristická architektura s odkazem na minulost a důrazem na budoucnost.

Panský dvůr představuje příběh půdy v podobě interaktivního muzea, v němž se návštěvníci dozvídají o nenahraditelnosti půdy jakožto podmínky pro život. Projít si zde mohou čichací, chutnací, zvukovou i hmatací stezku se zemědělským tématem. Nechybí odkaz na člověka jako největšího škůdce žitního prostředí, ale i na poslání krajinu zkulturňovat.

V areálu se můžete podívat také do přírodní lékárny, či do minipivovaru, kde se dozvíte vše o výrobě oblíbeného moku, který je zde možné také ochutnat. Nechybí zde ani ukázka tradiční selské světnice.

Replika lidové vesničky s návsí a zvoničkou vás zavede do historie. Každé stavení ukáže jiné řemeslo zblízka, a tak nechybí pohled do tajů včelaření, výroby perníku či kraslic, práce hrnčíře či mlynáře. Vše završuje drobný statek, kde se ukrývají tradiční domácí zvířata.

Nad historií se tyčí budoucnost moderních technologií ve spojitosti s ekologií. Prosklená pyramida ukazuje možnosti výroby energie, ale i způsoby, jak jí šetřit.

Celý areál velmi vkusně doplní bylinky, sad, plevele i kulturní plodiny nejen na ukázku, ale i se zajímavým zastavením a naučnou tabulí. Dolní část areálu již představuje samostatnou farmu s několika plemeny ovcí a skotu, ale i koně, bez nichž se dnes málokterá agroturistika obejde.

Vzdělávací centrum počítá s návštěvností během jednoho roku kolem 20000 návštěvníků, rozhodně nejen místních.
Jsme proto velmi rádi, že spolupráce Zemědělského svazu s tímto poučným projektem může i nadále pokračovat. Farma Eden totiž od září roku 2015 bude jedním ze dvou desítek míst, kde se uskuteční agroenvironmentální kroužek pro žáky základních škol pod hlavičkou Zemědělství žije!

Ing. Soňa Jelínková

Přílohy
tz-2015-3-24-eden.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN