Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělský svaz nevidí další důvod k poklesu ceny mléka v ČR a upozorňuje na negativní predikci EU střednědobého vývoje sektoru výroby mléka u nás

7.1.2015

Tisková zpráva
Praha, 7. ledna 2015

„Cena za mléko placená českým zemědělcům je 6. nejnižší v EU a poptávka po mléku významně neklesá, nevidíme tak důvod, aby se cena zemědělských výrobců mléka dále snižovala“ konstatoval po jednání se zástupci českých producentů mléka předseda Zemědělského svazu, Ing. Martin Pýcha.

Včera proběhlo setkání předsedy Zemědělského svazu se zástupci českých producentů mléka k posouzení vývoje v komoditě mléko a k informacím ze zprávy Evropské komise k sektoru mléka z prosince minulého roku. Mléko je pro nás nejvýznamnější živočišnou komoditou, která pomáhá udržovat celoroční zaměstnanost v zemědělství a má hlavní podíl na tržbách zemědělských podniků. Proto vnímáme současný vývoj, kdy klesá cena mléka, ale také aspekty budoucího vývoje velmi citlivě. Pokles ceny mléka nastartoval zákaz dovozů mléka a mléčných výrobců do Ruska.

Na základě včerejšího jednání a na základě zprávy EK konstatujeme, že současný tlak na další pokles ceny mléka v ČR vnímáme jako neodůvodněný. Na straně jedné je cena mléka v České republice 6. nejnižší v EU-28 a na straně druhé spotřebitelská cena u některých mléčných výrobků u nás je naopak nad průměrem EU. Např. cena másla v ČR je o 6% vyšší než průměr EU-28 a je vyšší než u našich sousedů v Německu či Polsku. Nevidíme tak důvod, aby čeští zemědělci dále snižovali své realizační ceny, pokud nedojde k nějakému mimořádnému vývoji na evropském trhu. Další pokles ceny mléka by mohl vést ke zpomalení či zastavení investic tolik nezbytných pro naši budoucí konkurenceschopnost. Cena mléka v ČR je dlouhodobě nižší, než je průměrná cena v EU (zaostáváme oproti průměru EU i např. oproti Německu a Rakousku cca o 10%).

Zároveň vyslovujeme znepokojení nad závěry prosincové zprávy Evropské komise, která předpokládá, že v dalších 10-ti letech 2014 – 2024 dojde v ČR k poklesu produkce mléka a to i přes to, že se celkově očekává růst produkce v celé Evropské unii. Zpráva konstatuje, že střednědobý výhled sektoru výroby mléka v EU je pozitivní především s ohledem na rostoucí světovou poptávku po mléce a mléčných výrobcích. EK očekává, že největší nárůst produkce mléka bude v takových zemích, jako je Dánsko, Německo, Irsko, Franci, Holandsko či Polska,kde došlo k významnému zvýšení investic do výrobních a zpracovatelských kapacit což by mělo vést k nižším výrobním nákladům. A právě očekávané zvýšení produkce v Polsku má vést k vytlačení českých a maďarských producentů a zpracovatelů z trhu. Na nezbytnost zvýšení podpory investic v rámci Programu rozvoje venkova z těchto důvodů Zemědělský svaz upozorňuje dlouhodobě a nyní naše obavy potvrzuje uvedená zpráva Evropské komise.

Dle údajů ČSÚ výsledné agrární saldo ze zahraničního obchodu ČR s mléčnými výrobky (po odpočtu mléčné suroviny) je od r. 2009 záporné. Zatímco toto saldo bylo např. v r. 2000 kladné ve výši 4 mld. Kč, v r. 2013 bylo záporné ve výši přes -1 mld. Kč. Z údajů Zelených zpráv MZe je zřejmé, že podíl tuzemských producentů na spotřebě mléka a mléčných výrobků u nás klesá, což jistě není v našem národním zájmu.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Martin Pýcha, tel.: 602 790 273, pycha@zscr.cz

Přílohy
tz-2015-01-07-svaz-proti-poklesu-ceny-mleka.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN