Úvodní stránka > Aktuality

Program Kvalifikovaný zaměstnanec - MANUÁL pro členy ZS ČR

4.1.2022

Program je realizován od 1. září 2019 na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581 o programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku a vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.

Program je určen:

 • na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 4–8 (viz 1.1 CZ_ISCO_kody.pdf), např.:
 • 61110 Pěstitelé zemědělských plodin
 • 61120 Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích
 • 61135 Zahradníci zelináři
 • 61140 Pěstitelé smíšených plodin
 • 61212 Chovatelé a ošetřovatelé prasat
 • 61213 Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí
 • 61220 Chovatelé drůbeže
 • 61300 Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství
 • 83411 Traktoristé a obsluha zemědělských strojů

a budou na území ČR vykonávat práci delší než 1 rok, ale nepřesahující 2 roky;

 • na straně zaměstnavatelů pro subjekty:
  • působící alespoň 2 roky v ČR;
  • s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně);
  • s řádně zveřejněnými účetními závěrkami;
  • zaměstnávající minimálně 6 zaměstnanců po dobu alespoň 3 po sobě jdoucích měsíců před podáním žádosti;
  • splňující podmínku 1,2násobku minimální zaručené mzdy na obsazované pracovní pozici.
 • Do Programu je možné se hlásit pouze s konkrétním uchazečem o pracovní místo.

 

Držitel zaměstnanecké karty, který na území přicestoval na základě Programu, je oprávněn změnit zaměstnavatele před uplynutím doby, na kterou byla tato zaměstnanecká karta vydána, ale nejdříve po uplynutí 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty.

Zaměstnavatelé zařazení ke dni zahájení realizace Programu do projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ (Režim Zemědělec) jsou od tohoto dne považováni za zařazené do PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC.

Rozhodnutí o zařazení zaměstnavatele do Programu má platnost po dobu 1 roku.

Jak postupovat naleznete v přiloženém manuálu. Přílohy potřebné pro žádost jsou zde také ke stažení.

Přílohy
1-0-manual-program-kvalifikovany-zamestnanec-01-01-2022.pdf
1-0-pkz-faq-2022.docx
1-1-cz-isco-kody.pdf
1-2-pkz-zadost-fin-zs-cr.xls
1-3-cestne-prohlaseni-pkz-elektronicky-od1-8-2021.docx
1-4-vzor-hlasenka-up-61213-2022.pdf
2-0-zadost-o-zamestnaneckou-kartu-2022.pdf
2-1-zadost-o-udeleni-dlouhodbeho-viza-rus-2022.pdf
2-2-foto-vzor-ua-web.pdf
2-3-potvrzeni-o-zajisteni-ubytovani-au-2022-firma.doc
2-4-potvrzeni-o-zajisteni-ubytovani-au-2022-osoba.doc
2-5-smlouva-o-budouci-pracovni-smlouve-datum-2022.docx


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN