Celá ČR:

Proběhlé události:


16

duben

Seminář "Požadavky na ochranu půdy, vody a ovzduší v zemědělském podniku", Bystřice

Seminář je zaměřený na platnou legislativu a synchronizaci mezi požadavky jednotlivých předpisů a praktickou proveditelností v zemědělském podniku. Cílem semináře je zvýšit účastníkům úroveň znalostí o ochraně půdy, vod a ovzduší v zemědělském podniku a podat komplexní a aktuální informace v následujících oblastech: nakládání se závadnými látkami v zemědělském podniku, hospodaření ve zranitelných oblastech, péče o půdu a její úrodnost (v ...


15

duben

Mezinárodní soutěž 15.4.2015 V Uherském Brodě

V Uherském Brodě se 15. 4. 2015 v areálu Středního odborného učiliště, Svatoplukova 1110 a v areálu Stadionu za Sokolovnou koná mezinárodní soutěž žáků v oborech „Malíř“ a "Opravář zemědělských strojů“. Těšit se můžete mj. na výstavu drobného zvířectva, ukázku zemědělských produktů, komodit a malých zemědělských strojů. Součástí programu je také představení oborů, studijní nabídka nebo prohlídka díle. Záštitu nad soutěží převzal hejtman ...


15

duben

Seminář "Právní normy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství a lesnictví", Žatec

Seminář je zaměřený na odstranění nebezpečí a minimalizaci rizik, zajištění prevence a to při současném dodržení zákonných požadavků na hospodaření. Cílem semináře je informovat účastníky o aktuálních právních podkladech pro vyhodnocování např. kategorizace nebezpečí a rizik na pracovištích, jejich odhalování a snižování rizik u jednotlivých pracovních činností, strojů a zařízení, záznamy o úrazech a jejich vyhodnocování, vyhodnocení ...


15

duben

Seminář "Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v RV", Dašice

Seminář je zaměřený na optimalizaci řízení rostlinné výroby s cílem zvyšování ekonomické efektivity a konkurenceschopnosti farem v důsledku aplikace inovativních postupů a technologií, resp. vývoje nových produktů a využití tržních příležitostí. Cílem semináře je intenzivně podpořit informovanost o možnostech zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti zemědělského podniku vývojem a využitím nových produktů, postupů a technologií. ...


14

duben

Seminář "Požadavky na ochranu půdy, vody a ovzduší v zemědělském podniku", Chabrovice

Seminář je zaměřený na platnou legislativu a synchronizaci mezi požadavky jednotlivých předpisů a praktickou proveditelností v zemědělském podniku. Cílem semináře je zvýšit účastníkům úroveň znalostí o ochraně půdy, vod a ovzduší v zemědělském podniku a podat komplexní a aktuální informace v následujících oblastech: nakládání se závadnými látkami v zemědělském podniku, hospodaření ve zranitelných oblastech, péče o půdu a její úrodnost (v ...10

duben

Seminář - Dotace a investiční pobídky

Chtěli bychom Vás pozvat na expertní seminář vzdělávací AKADEMIE Havel, Holásek & Partners. Od specialistů společnosti eNOVATION pro podnikatele s komentáři právníků skupiny Public advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Kvíz, Beránek (eNOVATION), Kulhánková/Havlová/Staňková (Havel, Holásek & Partners) možnosti získání dotací pro podnikatele právní charakter dotací, nároků a sporů z nich příprava ...8

duben

Seminář "Právní normy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství a lesnictví", Dolany

Seminář je zaměřený na odstranění nebezpečí a minimalizaci rizik, zajištění prevence a to při současném dodržení zákonných požadavků na hospodaření. Cílem semináře je informovat účastníky o aktuálních právních podkladech pro vyhodnocování např. kategorizace nebezpečí a rizik na pracovištích, jejich odhalování a snižování rizik u jednotlivých pracovních činností, strojů a zařízení, záznamy o úrazech a jejich vyhodnocování, ...


CZ EN