Celá ČR:

Proběhlé události:

11

únor

Seminář "Integrovaná ochrana hlavních polních plodin a omezení negativních vlivů pesticidů na životní prostředí", Klatovy

Zaměřený na změny legislativy týkajícími se praktické ochrany a uplatňování integrované ochrany: novela zákona 326/2004Sb., vyhlášky 326/2012, 327/2012, 205/2012. Cílem semináře je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při řízení ochrany zemědělských plodin, zejména při zavádění systémů integrované ochrany rostlin, hodnocení ekonomiky ochranných opatření a omezování rizik pesticidů ...


5

únor

Seminář "Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v RV", Bystřice

Seminář je zaměřený na optimalizaci řízení rostlinné výroby s cílem zvyšování ekonomické efektivity a konkurenceschopnosti farem v důsledku aplikace inovativních postupů a technologií, resp. vývoje nových produktů a využití tržních příležitostí. Cílem semináře je intenzivně podpořit informovanost o možnostech zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti zemědělského podniku vývojem a využitím nových produktů, postupů a ...


5

únor

Seminář "Význam a podmínky agroenvironmentálních opatření v novém programovacím období 2014 - 2020", Dolany

Seminář je zaměřený na agroenvironmentální opatření, tj. na snížení vlivů zemědělské činnosti na životní prostředí, protierozní ochranu půdy, údržbu travních porostů a ochranu rostlinných a živočišných druhů a jejich biotopů. Cílem semináře je poskytnout účastníkům následující informace: možnosti  vstupu do agroenvironmentálních opatření v novém programovacím období 2014 – 2020, význam jednotlivých agroenvironmentálních opatření ...


4

únor

VÚVel FEST od výzkumu k praxi - 6. Zdravotní problémy včelstev v ČR

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně v novém roce pokračuje sérií seminářů pro širokou zemědělskou a veterinární veřejnost zaměřenou na problematiku vybraných onemocnění jednotlivých druhů hospodářských zvířat. Cyklus pokračuje ve středu 4. února 2015 seminářem zaměřeným na problematiku zdraví včelstev v České republice . Mezi přednášejícími budou mimo jiné prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. z VFU Brno, RNDr. ...


4

únor

Seminář "Integrovaná ochrana hlavních polních plodin a omezení negativních vlivů pesticidů na životní prostředí", Chabrovice

Zaměřený na změny legislativy týkajícími se praktické ochrany a uplatňování integrované ochrany: novela zákona 326/2004Sb., vyhlášky 326/2012, 327/2012, 205/2012. Cílem semináře je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při řízení ochrany zemědělských plodin, zejména při zavádění systémů integrované ochrany rostlin, hodnocení ekonomiky ochranných opatření a omezování rizik pesticidů pro ...


29

leden

Seminář "Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v RV", Větrný Jeníkov

Seminář je zaměřený na optimalizaci řízení rostlinné výroby s cílem zvyšování ekonomické efektivity a konkurenceschopnosti farem v důsledku aplikace inovativních postupů a technologií, resp. vývoje nových produktů a využití tržních příležitostí. Cílem semináře je intenzivně podpořit informovanost o možnostech zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti zemědělského podniku vývojem a využitím nových produktů, postupů a ...


29

leden

Seminář "Nové požadavky na hospodaření v zemědělském podniku z hlediska zdraví a péče o pohodu hospodářských zvířat", Prostějov

Zaměřený na změny ve veterinárním zákonu, zákonu na ochranu zvířat proti týrání, prováděcí vyhlášky stanovující požadavky na péči o zdraví zvířat, provádění domácích porážek skotu a velké faremně chované zvěře a požadavky na zajištění odpovídajících podmínek chovu hospodářských zvířat a na nové požadavky na zabezpečení prostor a péče o pohodu hospodářských zvířat na základě legislativy Evropské unie. Cílem semináře je ...


29

leden

Seminář "Význam a podmínky agroenvironmentálních opatření v novém programovacím období 2014 - 2020", Žatec

Seminář je zaměřený na agroenvironmentální opatření, tj. na snížení vlivů zemědělské činnosti na životní prostředí, protierozní ochranu půdy, údržbu travních porostů a ochranu rostlinných a živočišných druhů a jejich biotopů. Cílem semináře je poskytnout účastníkům následující informace: možnosti  vstupu do agroenvironmentálních opatření v novém programovacím období 2014 – 2020, význam jednotlivých agroenvironmentálních opatření pro ...28

leden

Seminář "Společná zemědělská politika po roce 2013 a možné dopady do českého zemědělství", Ostrožská Lhota

Cílem projektu je na základě příslušných nařízení a nastavení jednotlivých součástí SZP včetně přímých plateb a nastavení PRV v rámci daných možností (a rozhodnutí ministerstva zemědělství o využití různých možností přímých plateb a Programu rozvoje venkova)  propočítat dopady do českého zemědělství a seznámit zemědělce s těmito dopady, aby mohli být lépe připraveni na budoucí situaci. Termín a místo konání : 28.1.2015, Velká zasedací ...


CZ EN