Celá ČR:

Proběhlé události:

4

prosinec

Seminář "Integrovaná ochrana hlavních polních plodin a omezení negativních vlivů pesticidů na životní prostředí", Ostrožská Lhota

Zaměřený na změny legislativy týkajícími se praktické ochrany a uplatňování integrované ochrany: novela zákona 326/2004Sb., vyhlášky 326/2012, 327/2012, 205/2012. Cílem semináře je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při řízení ochrany zemědělských plodin, zejména při zavádění systémů integrované ochrany rostlin, hodnocení ekonomiky ochranných opatření a omezování rizik pesticidů pro životní ...


4

prosinec

Seminář "Společná zemědělská politika po roce 2013 a možné dopady do českého zemědělství", Větrný Jeníkov

Cílem projektu je na základě příslušných nařízení a nastavení jednotlivých součástí SZP včetně přímých plateb a nastavení PRV v rámci daných možností (a rozhodnutí ministerstva zemědělství o využití různých možností přímých plateb a Programu rozvoje venkova)  propočítat dopady do českého zemědělství a seznámit zemědělce s těmito dopady, aby mohli být lépe připraveni na budoucí situaci. Termín a místo konání : 4.12.2014, KD Větrný Jeníkov, ...


4

prosinec

Seminář "Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako základ úspěšného zemědělského podnikání", Palačov

Zaměřený na právní předpisy, které se zásadním způsobem dotýkají vlastnických a užívacích vztahů k půdě. Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava, podrobně rozebrat rozdíly oproti původní právní úpravě. Cílem semináře je také zvýšit účastníkům jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k půdě a současně tím ...


3

prosinec

Seminář "Společná zemědělská politika po roce 2013 a možné dopady do českého zemědělství", Ústí nad Orlicí

Cílem projektu je na základě příslušných nařízení a nastavení jednotlivých součástí SZP včetně přímých plateb a nastavení PRV v rámci daných možností (a rozhodnutí ministerstva zemědělství o využití různých možností přímých plateb a Programu rozvoje venkova)  propočítat dopady do českého zemědělství a seznámit zemědělce s těmito dopady, aby mohli být lépe připraveni na budoucí situaci. Termín a místo konání : 3.12.2014, Penzion Koliba ...


27

listopad

Seminář "Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako základ úspěšného zemědělského podnikání", Modřice

Zaměřený na právní předpisy, které se zásadním způsobem dotýkají vlastnických a užívacích vztahů k půdě. Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava, podrobně rozebrat rozdíly oproti původní právní úpravě. Cílem semináře je také zvýšit účastníkům jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k půdě a současně tím přispět i ...


27

listopad

Seminář "Společná zemědělská politika po roce 2013 a možné dopady do českého zemědělství", Bystřice

Cílem projektu je na základě příslušných nařízení a nastavení jednotlivých součástí SZP včetně přímých plateb a nastavení PRV v rámci daných možností (a rozhodnutí ministerstva zemědělství o využití různých možností přímých plateb a Programu rozvoje venkova)  propočítat dopady do českého zemědělství a seznámit zemědělce s těmito dopady, aby mohli být lépe připraveni na budoucí situaci. Termín a místo konání : 27.11.2014, Hostinec u ...


21

listopad

Setkání členů svazu s ministrem zemědělství

Zemědělský svaz a Ministerstvo zemědělství ČR Vás zvou na „Setkání členů svazu s ministrem zemědělství“. Hostem setkání je Ing. Martin Pýcha, předseda ZS ČR. Termín konání : 21. listopadu 2014 od 9.00 do 13.00 hod. Místo konání : Hotel a restaurace Žebětínský dvůr, Křivánkovo nám. 33a, 641 00 Brno – Žebětín, www.zebetinsky-dvur.cz .   Počet míst je omezen, prosíme proto o potvrzení Vaší účasti do 17. listopadu 2014 na e-mail ...


20

listopad

Seminář "Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako základ úspěšného zemědělského podnikání", Ostrožská Lhota

Zaměřený na právní předpisy, které se zásadním způsobem dotýkají vlastnických a užívacích vztahů k půdě. Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava, podrobně rozebrat rozdíly oproti původní právní úpravě. Cílem semináře je také zvýšit účastníkům jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k půdě a současně tím přispět i ...


19

listopad

Seminář "Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v RV", Klatovy

Seminář je zaměřený na optimalizaci řízení rostlinné výroby s cílem zvyšování ekonomické efektivity a konkurenceschopnosti farem v důsledku aplikace inovativních postupů a technologií, resp. vývoje nových produktů a využití tržních příležitostí. Cílem semináře je intenzivně podpořit informovanost o možnostech zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti zemědělského podniku vývojem a využitím nových produktů, postupů a technologií. ...


19

listopad

Seminář "Inovace pěstitelských technologií polních plodin a využití půdoochranných technologií ", Chabrovice

Zaměřený na udržení půdní úrodnosti, tj. využívání půdoochranných technologií, které minimalizují rizika vzniku půdní eroze a harmonizaci technologií v rámci jednotlivých podniků tak, aby bylo zachováno jejich udržitelné pěstování. Cílem semináře je seznámit účastníky se současným stavem a možnostmi zavádění nových technologií pěstování polních plodin, které snižují ekonomickou náročnost, zkracují časové nároky na jednotlivá ...


CZ EN