Celá ČR:

Proběhlé události:

18

listopad

Setkání zemědělců okresů Příbram a Beroun

Zveme Vás na Setkání zemědělců okresů Příbram a Beroun, které proběhne v úterý 18. listopadu od 13:30 hodin v Klučenicích a v Krásné Hoře.


13

listopad

Seminář "Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v RV", Dolany

Seminář je zaměřený na optimalizaci řízení rostlinné výroby s cílem zvyšování ekonomické efektivity a konkurenceschopnosti farem v důsledku aplikace inovativních postupů a technologií, resp. vývoje nových produktů a využití tržních příležitostí. Cílem semináře je intenzivně podpořit informovanost o možnostech zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti zemědělského podniku vývojem a využitím nových produktů, postupů a technologií. ...


11

listopad

Seminář "Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako základ úspěšného zemědělského podnikání", Větrný Jeníkov

Zaměřený na právní předpisy, které se zásadním způsobem dotýkají vlastnických a užívacích vztahů k půdě. Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava, podrobně rozebrat rozdíly oproti původní právní úpravě. Cílem semináře je také zvýšit účastníkům jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k půdě a současně tím přispět i ...


6

listopad

Celostátní konference ZS ČR

Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 se od 9:00 hod se koná v Kulturním domě ve Žďáru nad Sázavou Celostátní konference Zemědělského svazu ČR. Konference bude završení jednání členů svazu v okresech, krajích i ve svazových orgánech, které se konají již od jara. Na konferenci bude kromě ostatních orgánů zvolen také předseda Zemědělského svazu ČR.  Na konferenci bude zhodnocena činnost Zemědělského svazu za poslední funkční 3 leté období a budou ...


5

listopad

Seminář "Inovace pěstitelských technologií polních plodin a využití půdoochranných technologií ", Lomnice nad Popelkou

Zaměřený na udržení půdní úrodnosti, tj. využívání půdoochranných technologií, které minimalizují rizika vzniku půdní eroze a harmonizaci technologií v rámci jednotlivých podniků tak, aby bylo zachováno jejich udržitelné pěstování. Cílem semináře je seznámit účastníky se současným stavem a možnostmi zavádění nových technologií pěstování polních plodin, které snižují ekonomickou náročnost, zkracují časové nároky na jednotlivá ...


5

listopad

Seminář "Nové požadavky na hospodaření v zemědělském podniku z hlediska zdraví a péče o pohodu hospodářských zvířat", Bystřice

Zaměřený na změny ve veterinárním zákonu, zákonu na ochranu zvířat proti týrání, prováděcí vyhlášky stanovující požadavky na péči o zdraví zvířat, provádění domácích porážek skotu a velké faremně chované zvěře a požadavky na zajištění odpovídajících podmínek chovu hospodářských zvířat a na nové požadavky na zabezpečení prostor a péče o pohodu hospodářských zvířat na základě legislativy Evropské unie. Cílem semináře je zvýšit ...


4

listopad

Zemědělský den SOŠ a SOU Sušice

SOŠ A SOU Sušice, Zemědělský svaz ú.o. Klatovy a Krajské Informační Středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Plzeňského Kraje-Agentura venkova o.p.s. pořádají 4. 11. 2014 od 9:00 v budově SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, Sušice prezentaci a workshop zemědělských firem na téma Zemědělství, venkov a mládež. Nebude chybět prezentace a ukázky zemědělských firem, besedy s představiteli předních zemědělských podniků okresu Klatovy a soutěže ...


4

listopad

Seminář "Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v RV", Prostějov

Seminář je zaměřený na optimalizaci řízení rostlinné výroby s cílem zvyšování ekonomické efektivity a konkurenceschopnosti farem v důsledku aplikace inovativních postupů a technologií, resp. vývoje nových produktů a využití tržních příležitostí. Cílem semináře je intenzivně podpořit informovanost o možnostech zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti zemědělského podniku vývojem a využitím nových produktů, postupů a technologií. ...


4

listopad

Seminář "Společná zemědělská politika po roce 2013 a možné dopady do českého zemědělství", Palačov

Cílem projektu je na základě příslušných nařízení a nastavení jednotlivých součástí SZP včetně přímých plateb a nastavení PRV v rámci daných možností (a rozhodnutí ministerstva zemědělství o využití různých možností přímých plateb a Programu rozvoje venkova)  propočítat dopady do českého zemědělství a seznámit zemědělce s těmito dopady, aby mohli být lépe připraveni na budoucí situaci. Termín a místo konání : 4.11.2014, Hostinec u ...


4

listopad

Seminář "Inovace pěstitelských technologií polních plodin a využití půdoochranných technologií ", Ostrožská Lhota

Zaměřený na udržení půdní úrodnosti, tj. využívání půdoochranných technologií, které minimalizují rizika vzniku půdní eroze a harmonizaci technologií v rámci jednotlivých podniků tak, aby bylo zachováno jejich udržitelné pěstování. Cílem semináře je seznámit účastníky se současným stavem a možnostmi zavádění nových technologií pěstování polních plodin, které snižují ekonomickou náročnost, zkracují časové nároky na jednotlivá ...


CZ EN