Celá ČR:

Proběhlé události:

22

červen

P O Z V Á N K A na valnou hromadu Zemědělského svazu ČR - územní organizace Mělník.

Program : 1. Zahájení, návrh na řídícího valné hromady, volba návrhové komise a volební, která současně ověří usnášeníschopnost, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení jednacího řádu a schválení programu 2. Zpráva předsedy ÚO - zhodnocení činnosti za uplynulé období 3. Vystoupení zástupce celostátního vedení svazu (programové zaměření činnosti svazu na roky 2022 – 2026, změna stanov, aktuální situace,…) 4. ...


22

červen

Den českého zemědělství - Střední škola zemědělská Přerov

Součástí bude ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina a Výrobek Olomouckého kraje.  Samozřejmostí bude i projekt ZSČR "Zemědělství žije!"17

červen

Den otevřených dveří ve společnosti Agro Okluky, a.s. Dolní Němčí

Agro Okluky, a.s.  vás zvou na Den otevřených dveří pátek 17.6.2022 9:00 - 15:00   v areálu společnosti P r o g r a m : • prohlídka stájí • stánek „Zemědělství žije“ • ukázka zemědělské techniky Agro Okluky, a.s. ,Nivnická 839, Dolní Němčí, +420 731 440 670 Zemědělský svaz ČR, územní organizace Uh. Hradiště P r o  z á j e m c e  z a j i š t ě n  o d v o z  a u t o b u s e m . Odjezd z autobusového nádraží zastávka 26 v ...


17

červen

POZVÁNKA na volební valnou hromadu Zemědělského svazu ČR, územní organizace se sídlem v Hodoníně

Program:    Zahájení-volba komise mandátové, volební a návrhové Zpráva předsedy představenstva Zpráva předsedkyně kontrolní komise       (hospodaření svazu 2021, daňová závěrka 2021, schválení rozpočtu 2022.   Vystoupení hostů (Ing. Pýcha-předseda ZS ČR, Ing. Růžička-SZIF Brno,        Ing. Hubáčková-ministryně ŽP ) Diskuse Volby do orgánů ÚO Přijetí usnesení a závěr Místo konání: od 10:00 ...

16

červen

Chovatelský den Košetice, okr. Pelhřimov

7. Chovatelský den v Košeticíc Soutěžní přehlídky skotu (jalovice, prvotelky, starší dojnice) červené a černé technika  partneři zemědělců Program pro školy a pro večejnost (mj. ukázka výroby másla) občerstvení na výstavišti


15

červen

Pozvánka na Valnou hromadu ZS ČR – ÚO Rychnov nad Kněžnou

PROGRAM VALNÉ HROMADY - Zahájení - Informace o činnosti územní organizace - Schválení stanov - Schválení výše členských příspěvků - Volba orgánů - Diskuze - Usnesení, závěr SEMINÁŘ NA TÉMA PACHTOVNÍ VZTAHY S PRÁVNÍKEM ZS ČR Problematika pachtovních vztahů a další právní problematika, která vás zajímá. Diskuze, dotazy. Seminář začne po obědě přibližně ve 13.30 - 15.30 hod.


Stránka 2 z 139
CZ EN