Celá ČR:

Proběhlé události:14

červen

POZVÁNKA na valnou hromadu ZS ČR – ÚO Domažlice,

s tímto programem: 1) Zahájení – volba řídícího schůze a návrhové komise 2) Zpráva představenstva 3) Zpráva kontrolora 4) Projednání výsledku hospodaření roku 2023 a plán na rok 2024 5) Vystoupení ing. Jana Ulricha, ředitele ZSČR 7) Diskuze 8) Usnesení 9) Závěr


13

červen

Seminář „Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka I.“, 13.6.2024, Strakonice

Hlavním cílem semináře je znovu se detailně zabývat přípravou pachtovní smlouvy a jejích změn (včetně změn nájemních smluv uzavřených podle OZ 1964), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejich uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář navazuje na předchozí semináře z let ...


13

červen

Demonstrační farmy, 13.6.2024, KD Janovice u Polné

Družstvo Vysočina a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás zvou na skupinovou akci v rámci projektu MZe „Demonstrační farmy“, která se koná dne 13.6.2024 od 9:00 hodin v KD Janovice u Polné. Hlavní témata: Uplatnění metod precizního zemědělství v hnojení plodin Je efektivní hnojení dusíkem na podporu rozkladu slámy? Plečkování kukuřice s důlkováním a přihnojením Legislativní opatření při hospodaření na půdě ...12

červen

Webinář - DPP A POJISTNÉ, 12.6.2024 09:30, online - Teams

Dne 12. června si pro Vás Mgr. Tylšarová připravila online webinář, na kterém Vám představí nový systém odvodů pojistného u dohod o provedení práce, hlášení dohodářů a jejich příjmů a změny, které se nakonec posouvají až na rok 2025, jak jsem Vás již v poště informovali. Ke konci května budeme rozesílat pozvánku i s odkazem. Není potřeba se obávat, že byste něco nestihli. První povinné hlášení dohodářů bude probíhat až v srpnu. Na ...


11

červen

Seminář „Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka I.“, 11.6.2024, Klatovy

Hlavním cílem semináře je znovu se detailně zabývat přípravou pachtovní smlouvy a jejích změn (včetně změn nájemních smluv uzavřených podle OZ 1964), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejich uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář navazuje na předchozí semináře z let ...


10

červen

Pozvánka na jednání Valné hromady ÚO Hradec Králové

Program jednání: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady Volba orgánů řádné valné hromady Zpráva o činnosti územní organizace za rok 2023 Zpráva kontrolora za rok 2023 Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024 Vystoupení zástupce ZS ČR  Závěr


7

červen

pozvánka na VH 7.6.2024 ZS ÚO Prostějov

Program: 1. Zahájení 2. Volba pracovní a volební komise, schválení jednacího a volebního řádu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva představenstva o činnosti ú.o. za uplynulé období 4. Zpráva kontrolní komise 5. Zpráva předsedy ZS ČR Ing. Martina Pýchy o aktuálním dění v zemědělském sektoru 6. Diskuse 8. Přijetí usnesení a závěr


Stránka 3 z 176
CZ EN