Celá ČR:

Proběhlé události:

15

červen

Pozvánka na volební Valnou hromadu ZS ČR - ÚO Přerov

Program :   Kontrola usnesení, návrh orgánů VH a schválení jednacího a volebního řádu Informace ze zasedání Výborů ZS ČR a Krajských rad OK Volba představenstva, kontrolora ZSČR – ÚO Přerov Diskuse, usnesení, závěr. Oběd.


15

červen

Pozvánka na Valnou Hromadu ÚO Olomouc

Program: 1. Zahájení, volba pracovních komisí, schválení jednacího a volebního řádu, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu 2. Zpráva představenstva , zhodnocení činnosti za uplynulé období 3. Zpráva kontrolora 4. Projednání návrhu úprav stanov 5. Projednání návrhu programového zaměření činnosti na roky 2023-2026 6. Diskuze 7. Volby orgánů územní organizace – představenstva, předsedy, místopředsedy, kontrolora a náhradníka pro účel ...



15

červen

Pozvánka na Valnou hromadu ZS ČR - ÚO Havlíčkův Brod

Program: 1/ Zahájení a schválení programu 2/ Volba mandátové a volební komise, zapisovatele a ověřovatele 3/ Zpráva o činnosti Zemědělského svazu,ú.o. Havl. Brod za rok 2021 4/ Projednání výsledku hospodaření za rok 2021, výsledku účetní závěrky, návrh rozpočtu na rok 2022 5/ Zpráva kontrolní komise 6/ Projednání výše úhrad za služby, semináře a dokumentaci za rok 2022, informace o příspěvkovém regulativu ZS ČR pro rok ...


11

červen

Zemědělská výstava Kroměříž, 11.6.2022

Zveme vás na 13. ročník Zemědělské výstavy v Kroměříži - Kotojedech. Jako hlavní bod programu je přehlídka hospodářských zvířat, představí  se koňská spřežení, ukázka domácích zvířat, kynologická ukázka, westernová show a řada dalších ukázek. Je připraven bohatý kulturní program.



9

červen

Pozvánka na VH ÚO Kolín a Praha východ

Program : 1.  Zahájení Volba orgánů valné hromady Zpráva kontrolora, výsledek hospodaření Zpráva z představenstva, činnost ZS ČR Volba členů představenstva a kontrolora ZS ú.o. Kolín a Praha východ Vystoupení zástupců ZS ČR Praha Diskuse Usnesení a závěr Oběd


9

červen

Pozvánka na valnou hromadu Zemědělského svazu ČR, ÚO Jindřichův Hradec,

Program: l) Zabájení, volba navrhované a volební komise, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2) Zprávapředstavenstva (zhodnocení činnosti ÚO za rok 202I a rozpočet na rok 2022) 3) Zpráv a kontrolní komise 4) Diskuse 5) Volby orgánů ÚO - představenstva, předsedy a místopředsedy ÚO, kontrolní komise, předsedy kontrolní komise a náhradníka pro účel plnohodnotného zastoupení předsedy, resp. místopředsedy ÚO na jednání výboru ZS ČR v ...


9

červen

Pozvánka na volební VH ÚO Tábor a Písek 9. 6. 2022

Program:    Zahájení Volba návrhové komise, schválení jednacího řádu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zpráva představenstva – zhodnocení činnosti ÚO za uplynulé období. Zpráva kontrolní komise Schválení smlouvy o fúzi s ÚO Písek – změna názvu na Územní organizace Tábor a Písek Diskuse Volby představenstva, kontrolní komise, volba náhradníka pro účel plnohodnotného zastoupení členů výboru Vystoupení ...



Stránka 3 z 139
CZ EN