Celá ČR:

17

září

Seminář Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství, 17. 9. 2021, Klatovy

Cílem semináře je opětovně seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem zejména v oblasti zemědělství přinesla nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému nemovitému majetku, a to zejména z pohledu aplikace ...21

září

Seminář Zlepšení hospodářské výkonnosti farem s využitím nástrojů reformované zemědělské politiky EU 2020+, 21.9.2021, Lomnice nad Popelkou

Cílem semináře je poskytnout celkový přehled o připravovaném rámci reformované SZP, a to ve vazbě na úroveň projednání/zpracování jak na EU úrovni, tak i na národní úrovni. Mezi hlavní témata bude patřit posílení principů cross compliance, strukturální charakter přímých plateb a základní podmínky způsobilosti (PP do značné míry dosud předurčovaly úroveň důchodových podpor), základní zaměření intervencí PRV a indikace změn kontrolních ...


22

září

Konference SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2021 - 22.9.2021 9:00 až 16:00 v Hotelu Olšanka (Táboritská 23, Praha 3).

Dovolte mi vás co nejsrdečněji pozvat na konferenci na téma " SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2021 ", která se bude konat ve středu 22. září 2021 od 9:00 - 16:00 v Kongresovém sálu Hotelu Olšanka, Praha 3 . Zajímá vás, jak bude vypadat nastavení budoucí SZP? Zavede nová vláda ČR zastropování přímých plateb? Mohou zemědělci spoléhat na podporu investic a konkurenceschopnosti? Bude prioritou udržení živočišné výroby? Jak mají být ...


22

září

Zemědělci a životní prostředí

Program : 1/ Havarijní plány - náležitosti 2/ Polní složiště 3/ Těsnost jímek 4/ Kontrolní systém u jímek 5/ Skladové karty 6/ Pohotovostní plány 7/ Registrace a povinnosti krmivářských podniků 8/ Vedení evidence pastvy 9/ Vedení evidence POR 10/ Vedení evidence hnojení Přednáší Ing. Lubomír SMRČEK Prezence od 8,30 h, zahájení v 9,00 h v Motorestu ZD Kokory.  Školení je pořádáno za podpory MZe v rámci ...22

září

Seminář Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství, 22. 9. 2021, Strakonice

Cílem semináře je opětovně seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem zejména v oblasti zemědělství přinesla nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému nemovitému majetku, a to zejména z pohledu aplikace ...


23

září

Seminář Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství, 23. 9. 2021, Větrný Jeníkov

Cílem semináře je opětovně seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem zejména v oblasti zemědělství přinesla nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému nemovitému majetku, a to zejména z pohledu aplikace ...


24

září

pozvánka na Den otevřených dveří společnosti Agro Okluky a.s.

Program: • prohlídka stájí • stánek „Zemedelství žije“ • ukázka zemedelské techniky DEN OTEVRENÝCH DVERÍ pátek 24. 9. 2021 9.00 – 15.00 v areálu spolecnosti ZEMEDELSTVÍ ŽIJE! Nivnická 839, 687 62 Dolní Nemcí +420 731 440 670 Zemedelský svaz CR, územní organizace Uh. Hradište Návštevníci jsou povinni splnit a dodržovat aktuální protiepidemiologická opatrení. Pro zájemce zajišten odvoz autobusem. Odjezd autobusu od ZŠ UNESCO v 8.30 hod.Stránka 1 z 121
CZ EN