Celá ČR:

19

květen

Rozvoj zemědělství a venskovského prostoru

Setkání součastných a dřívějších zástupců podniků z okresu Kroměříž, diskuse na vývoj současné zemědělské politiky.


19

květen

Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 19.5.2022, Prostějov

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a ...


19

květen

P o z v á n k a na volební Valnou hromadu Zemědělského svaz ČR, ÚO Rakovník a Kladno

Program: Zahájení schůze – Ing. Zbyněk Polívka Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu Volba komisí Vystoupení hostů Zpráva o činnosti ÚO ZS Rakovník a Kladno za rok 2021 – Ing. Zbyněk Polívka Účetní závěrka 2021 – Ing. Marie Sládková Zpráva kontrolní komise za rok 2021 – Ing. Zdeněk Rosa Diskuse k předneseným zprávám Volba orgánů ÚO ZS Rakovník a Kladno a zástupce naší organizace v ...19

květen

Pozvánka na Valnou hromadu ZS ČR – ÚO Pelhřimov,

Program VH: 1) Zahájení 2) Schválení počtu a složení pracovních komisí VH - řídící VH -volba sloučené mandátové a volební komise ( 3 členové) -volba návrhové komise (3 členové) 3) Ověření usnášeníschopnosti, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 4) Schválení programu VH 5) Schválení jednacího a volebního řádu 6) Zpráva představenstva — zhodnocení činnosti za rok 2021 7) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021 8) Zpráva ...


20

květen

Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 20.5.2022, Brno

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a ...
25

květen

Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 25.5.2022, Kutná Hora

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a ...


26

květen

Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 26.5.2022, Palačov

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a ...


Stránka 1 z 136
CZ EN