Celá ČR:

Proběhlé události:

18

březen

Zemědělští talenti v Uherském Brodu

Zemědělský svaz ČR, územní organizace v Uherském Hradišti, připravuje v rámci spolupráce se Středním odborným učilištěm Uherský Brod prezentaci zemědělství při krajské soutěži Hledáme mladé technické talenty 2014 v oboru opravář zemědělských strojů. Přijeďte podpořit mladé zemědělské talenty 18. března do Uherského Brodu! Akce se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a za mezinárodní účasti zemědělských ...


18

březen

Seminář "Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v ŽV", 18.3.2014, Lomnice nad Popelkou

Zaměřený na optimalizaci řízení chovu hospodářských zvířat s cílem zvyšování ekonomické efektivity a konkurenceschopnosti farem v důsledku aplikace inovativních postupů a technologií, resp. vývoji nových produktů a využití tržních příležitostí. Cílem semináře je intenzivně podpořit informovanost o možnostech zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti zemědělského podniku vývojem a využitím nových produktů, postupů a technologií. ...


12

březen

Seminář "Pěstební technologie obilovin a ozimé řepky v kontextu nových poznatků výzkumu", 12.3.2014, Bystřice, okres Benešov

Zaměřený na začlenění a odzkoušení nových fungicidů, herbicidů, a dalších pesticidů do pěstebních technologií pšenice, ječmene a řepky, na optimalizaci intenzity pěstebních technologií u ozimé pšenice, jarního ječmene a ozimé řepky a na kvalitativní parametry obilovin a mykotoxiny. Cílem semináře je poskytnout pěstitelům v zemědělské praxi a poradcům působícím na úseku rostlinné produkce informace, které jim pomohou cíleně a efektivně ...


12

březen

Seminář "Požadavky na provozování potravinářských a krmivářských podniků", 12.3.2014, Dolany

Zaměřený na požadavky potravinové a krmivové bezpečnosti z pohledu potravinářských a krmivářských podniků, požadavky a kontroly SMR 11 včetně provozní dokumentace a evidence související s potravinovou a krmivovou bezpečností v zemědělském podniku a dostupných informačních zdrojů týkajících se kvality potravin a krmiv. Cílem semináře je seznámit představitele zemědělských podniků s požadavky potravinové a krmivové bezpečnosti při ...


12

březen

Seminář "Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v ŽV", 12.3.2014, Modřice

Zaměřený na optimalizaci řízení chovu hospodářských zvířat s cílem zvyšování ekonomické efektivity a konkurenceschopnosti farem v důsledku aplikace inovativních postupů a technologií, resp. vývoji nových produktů a využití tržních příležitostí. Cílem semináře je intenzivně podpořit informovanost o možnostech zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti zemědělského podniku vývojem a využitím nových produktů, postupů a technologií. ...


11

březen

Jednání Výboru a Kontrolní komise ZS ČR

Vážení členové Výboru a Kontrolní komise ZS ČR, srdečně Vás zveme na 7. společné zasedání výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu ČR, které se uskuteční dne 11. března 2014 od 9:00 hodin v kulturním domě ve Větrném Jeníkově.   Mezi pozvanými hosty (zatím nepotvrzená účast z jejich strany) jsou : Ing. Marián Jurečka – ministr zemědělství Ing. Jaroslav Faltýnek – předseda zemědělského výboru PS ČR Ing. Jan Veleba – ...


5

březen

Seminář "Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v ŽV"

Zaměřený na optimalizaci řízení chovu hospodářských zvířat s cílem zvyšování ekonomické efektivity a konkurenceschopnosti farem v důsledku aplikace inovativních postupů a technologií, resp. vývoji nových produktů a využití tržních příležitostí. Cílem semináře je intenzivně podpořit informovanost o možnostech zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti zemědělského podniku vývojem a využitím nových produktů, postupů a technologií. ...


5

březen

Seminář "Požadavky na provozování potravinářských a krmivářských podniků"

Zaměřený na požadavky potravinové a krmivové bezpečnosti z pohledu potravinářských a krmivářských podniků, požadavky a kontroly SMR 11 včetně provozní dokumentace a evidence související s potravinovou a krmivovou bezpečností v zemědělském podniku a dostupných informačních zdrojů týkajících se kvality potravin a krmiv. Cílem semináře je seznámit představitele zemědělských podniků s požadavky potravinové a krmivové bezpečnosti při ...


4

březen

Seminář "Uplatňování náhrady škody a oceňování její výše způsobené zvěří na zemědělské půdě"

Zaměřený na praktický výklad zákona číslo 449/2001 Sb. o myslivosti, který problematiku škod působených provozováním myslivosti a zvěří na honebních pozemcích, polních plodinách, vinné révě, ovocných kulturách nebo zemědělských porostech řeší. Cílem semináře je seznámit účastníky s kvantifikací škod na zemědělských plodinách, zásadami prevence při přecházení škod zvěří na polních plodinách, uplatňováním náhrady škod a jejich oceňováním ve ...


4

březen

Seminář "Požadavky na nakládání se závadnými látkami z hlediska ochrany vod v zemědělském podniku"

Zaměřený na nakládání se závadnými látkami, zejména se statkovými, organickými a minerálními hnojivy, ropnými látkami a přípravky na ochranu rostlin, a to z hlediska obecné legislativy i požadavků na dotace, v rámci kontroly podmíněnosti. Cílem semináře je seznámit pracovníky zemědělských podniků s aktuálními požadavky na ochranu vod před znečištěním, včetně nových pravidel v této oblasti, platných od roku 2014. Termín a místo konání: ...


Stránka 176 z 176
CZ EN