Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Bipartitní dialog 2023-25

Podpora úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace v odvětví 2023-25

Nosnými tématy jsou (1) Stárnutí pracovníků v zemědělství – mezigenerační transfer zkušeností a „pracovní dialog“ (absolventi v oboru, transfer kvalifikací, cizinci) v praxi i na v odborných zemědělských školách + problematika zvyšování kvalifikace a zapojování cizinců; a v návaznosti na tuto aktivitu bude probíhat i (2) Adaptabilita zaměstnanců na nové trendy v zemědělství v závislosti na digitalizaci, robotizaci, s přesahy do bezpečnosti práce.

Projekt realizovaný Zemědělským svazem ČR je financován Evropskou unií. Hlavním poskytovatelem podpory je Ministerstvo práce a sociálních věcí, a hlavním koordinátorem je Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Jedná se o projekt na 3 roky, jehož zaměřením je sektor zemědělství. Podrobnosti o projektu můžete sledovat v této sekci.

CZ EN