Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Členství v jiných organizacích

Členství v organizacích

Zemědělský svaz je členem několika dalších organizací prostřednictvím kterých realizuje své cíle.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) www.kzps.cz

KZPS ČR je otevřené nezávislé zájmové sdružení založené podle zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů, které reprezentuje sedm dominantních zaměstnavatelských svazů z oblasti stavebnictví,

textilního průmyslu, malého a středního podnikání, družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb. Zastupuje 23 000 členských subjektů s více než 982 000 zaměstnanci, prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy, formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou. Konfederace je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě.

 

Družstevní asociace České republiky (DA ČR) www.dacr.cz

Družstevní Asociace České republiky jako národní družstevní centrála reprezentuje české a moravské družstevnictví na veřejnosti i v zahraničí. Společně se svými členskými organizacemi spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a zastupitelskými orgány, prosazuje zájmy a potřeby družstev a napomáhá tak k všestrannému rozvoji družstevnictví. Družstevní Asociace ČR je členem Mezinárodního družstevního svazu, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a má rovněž zastoupení v pracovních komisích Legislativní rady vlády a v odborných komisích vládních a státních orgánů.

 

Agrární komora České republiky (AK ČR) www.agrocr.cz

Zemědělský svaz je jedním ze zakládajících členů Agrární komory, která byla zřízena zákonem č. 301/1992 Sb. ve znění zákona č. 121/1993 Sb. a ve znění zákona č. 223/1994 Sb. AK ČR sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR.

 

Antibyrokratická komise MZe (ABK)

ABK byla zřízena ministrem zemědělství ve snaze snížit stoupající administrativní náročnost různých opatření uplatňovaných a využívaných v  resortu zemědělství. Členy komise jmenuje ministr zemědělství. Členové komise prostřednictvím organizací, které zastupují v komisi a prostřednictvím zemědělské veřejnosti, vyhledávají případy zbytečné administrativní zátěže, tuto evidují a předkládají k projednání ABK. Členové komise mají právo se vyjadřovat k nezbytnosti a účelnosti požadovaných administrativních povinností v návaznosti na evropskou legislativu. Komise je připomínkovým místem pro legislativní návrhy resortu zemědělství, které vyžadují rozšíření administrativy.

 

COPA/COGECA www.copa-cogeca.be

Organizace COPA (Committee of Professional Agricultural Organisations) a COGECA (General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union) jsou evropské nadnárodní nevládní zemědělské organizace. Prostřednictvím těchto organizací se účastníme důležitých jednání v Bruselu ohledně společné zemědělské politiky a snažíme se vyjednávat rovné podmínky pro české zemědělce.

CZ EN