Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Vzdělávání, semináře

Vzdělávání, semináře

Zemědělský svaz je zakladatelem obecně prospěšné společnosti Institut vzdělávání v zemědělství, která zabezpečuje širokou škálu odborných seminářů a školení pro zemědělskou veřejnost.

Semináře jsou zaměřeny pro vedoucí pracovníky zemědělských podniků, agronomy, zootechniky, ekonomy a další. Témata jsou vždy aktuální a týkají se nejčastěji problematiky dotací v zemědělství, pravidel kontrol podmíněnosti a životního prostředí, legislativy, zaměstnavatelských záležitostí, chovu hospodářských zvířat, pěstebních technologií apod.

Zemědělský svaz ČR a Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. využívají k financování vzdělávacích aktivit prostředky z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a Program rozvoje venkova (Ministerstvo zemědělství). Tyto finanční prostředky slouží jednak k dalšímu vzdělávání zemědělců, jednak k proškolení regionálních pracovníků institutu.

Aktuální nabídku seminářů naleznete na webových stránkách http://ivzops.cz/

CZ EN