Úvodní stránka > O NÁS > Vize, cíle a oblasti činnosti

Vize a cíle

„Půdu jsme nezdědili od svých předků, ale půjčujeme si ji od svých dětí.“

Cílem činnosti Zemědělského svazu je napomáhat rozvíjení podnikání svých členů a přispívat zvyšování jejich konkurenceschopnosti, aby byli schopni plnit ve venkovském prostoru funkce produkční, environmentální a sociální.

Oblasti činnosti

Zemědělská produkce

Společným cílem je produkce dostatečného množství kvalitních potravin pro obyvatelstvo. Potraviny jsou zboží každodenní potřeby, již nelze odložit. Z tohoto pohledu se jedná o strategickou komoditu a každá vyspělá země se snaží udržet určitou míru soběstačnosti v zásobování vlastního obyvatelstva.

Družstevnictví

Zemědělská a odbytová družstva jsou nedílnou součástí podnikání na venkově. Snažíme se ukázat, že i přes mnohdy negativní pohled daný historickým vývojem v minulém režimu mají družstva velký význam a jejich role je uznávána  na celém světě. Rádi bychom navázali na období první republiky, kdy bylo Československo jednou z nejvíce družstevních zemí na světě.

Zaměstnavatelská organizace

Svaz zastupuje zaměstnavatele v zemědělství především pak při jednání se zástupci zaměstnanců (tj. odbory) při jednáních o podmínkách pracovně právních vztahů a kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Kvalitní potraviny

Uznáváme právo zákazníků na kvalitní, zdravé a cenově dostupné potraviny. Naši členové vyrábí své produkty dle moderních zásad a s využitím nejnovějších znalostí výzkumu. Zároveň respektují právo každého na přesné informace o výrobě potravin.

Sociální funkce

Usilujeme, aby zemědělství nadále poskytovalo pracovní příležitosti obyvatelům venkova a aby se zemědělcům dostalo uznání, respektu, ale i mezd, které si zaslouží. Snažíme se přivést k zemědělství mladé lidi a podílíme se také na kulturním životě a sociálním rozvoji obcí.

Péče o krajinu

Jsme přesvědčeni, že prosperující, krásná krajina je jedním z nejdůležitějších aspektů našeho národního dědictví. Jsme odhodláni o ni pečovat souladu s produkcí zdravých, vysoce kvalitních potravin a zároveň přispívat k ochraně volně žijících živočichů a životního prostředí. Zemědělské podnikání je úzce spjato s přírodou a tak se snažíme reagovat na změny klimatu, které vnímáme s velkou intenzitou.

Péče o blaho našich zvířat (welfare)

Péče o zdraví a blaho našich zvířat je nedílnou součástí chovu hospodářských zvířat. Respektujeme standardy životních podmínek zvířat v Evropě, které patří mezi nejpřísnější na světě.

CZ EN