Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Prevence BOZP v zemědělství

Prevence BOZP v zemědělství

Cílem projektu „Prevence BOZP v zemědělství“ je upozornit zemědělce, na co si mají při práci dát pozor, a předat jim jednoduchou formou obecná i konkrétní doporučení, na co by se měli soustředit, aby dokázali předejít co nejefektivněji úrazům. 

Název projektu: Návrh opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání financovaných z příspěvku podle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

V zemědělství je stále prostor ke zlepšení pracovní úrazovosti (newsletter BOZP v zemědělství – červen 2023)

21.6.2023

Vážení členové Zemědělského svazu ČR, dostává se Vám do ruky 1. díl newsletteru, který se týká prevence pracovních úrazů a budování povědomí o pracovních rizicích v sektoru zemědělství. Tuto zprávu sestavili experti na BOZP ze Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, kteří s námi na projektu prevence v oblasti BOZP spolupracují. Ve zprávě se experti zaměřili na následující problémy: Z výsledků kontrol inspektorátu v roce 2022 vyplynulo, že ...

Výstupy projektu v roce 2022

31.1.2023

Výstupy projektu "Prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání financovaných z příspěvku podle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v roce 2022".

Výstupy projektu v roce 2021

31.12.2021

Výstupy projektu "Prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání financovaných z příspěvku podle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v roce 2021".    

CZ EN