Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Vyjednávání v praxi

logo

 

Název projektu: Posilování sociálního dialogu zvyšováním úrovně kolektivního vyjednávání zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů v zemědělství

Zkrácený název: Vyjednávání v praxi

Příjemce: Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR)

Partner: Zemědělský svaz ČR (ZS ČR)

Termín: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2015 (18 měsíců)

 

1.1 Stručný obsah projektu

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR a Zemědělský svaz ČR se spolu se svými členy rozhodly realizovat projekt, který by prostřednictvím bipartitního sociálního dialogu a klíčových aktivit pomohl zvyšovat adaptabilitu a konkurenceschopnost zaměstnanců a zaměstnavatelů v odvětví zemědělství v České republice zvyšováním úrovně kolektivního vyjednávání. Sociální partneři v zemědělství v rámci projektu mohou navázat na dlouholetou úspěšnou spolupráci. V odvětví zemědělství v ČR se již víc než 20 let pravidelně každý rok uzavírá vyšší kolektivní smlouva. Evropský sociální dialog v odvětví zemědělství má za sebou 50 let úspěšné spolupráce. Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců z členských států Evropské unie se pravidelně scházeli, aby společně řešili sociální problémy, kterým čelí zaměstnanci v odvětví zemědělství. Výbor pro sociální dialog v odvětví zemědělství v rámci EU zastupuje více než sedm milionů zaměstnanců na straně odborů a více než jeden milion podniků na straně zaměstnavatelů. Problémy, kterým čelí zaměstnanci v zemědělství v Evropě, se významně změnily v průběhu 50. let. Některé problémy byly vyřešeny, ale objevily se nové, zejména v souvislosti se strukturálními změnami v evropském zemědělství.

 

1.2 Charakteristika hlavních cílů projektu

Cílem projektu je:

  1. Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti sociálních partnerů v zemědělství.
  2. Zvýšení úrovně kolektivního vyjednávání v zemědělství.
  3. Rozvoj kvalifikace a kompetencí zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci procesu kolektivního vyjednávání.

Cílů projekt dosahuje rozvojem kvalifikace, kompetencí a praktických dovedností, využitím informačních a komunikačních technologií k lepší informovanosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v zemědělství v rámci procesu kolektivního vyjednávání a kontroly dohodnutých závazků. Cílů má být dosaženo jednak účastí zaměstnanců a zaměstnavatelů na vzdělávacích aktivitách, využitím virtuální výuky, odborných metodických materiálů, multimediální příručky "Jak efektivně vyjednávat", webových stránek "Sociální dialog v zemědělství", a dostupnými informacemi na veřejných místech.

Informace ze zahraniční cesty, 23. – 24. únor 2015, Maďarsko

22.4.2015

Za účelem přenosu zkušeností a dobré praxe ze zahraničí, který je hlavním cílem klíčové aktivity č. 06 projektu „Posilování sociálního dialogu zvyšováním úrovně kolektivního vyjednávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v zemědělství“, reg. číslo CZ.1.04/1.1.01/B9.00010, se ve dnech 23. – 24. února 2015 uskutečnila zahraniční cesta do Maďarska. Hlavním cílem zahraniční cesty bylo především získání praktických zkušeností z oblasti sociálního ...

Informace ze zahraniční cesty, 18. – 19. srpna 2014, Finsko

1.9.2014

V rámci projektu „Posilování sociálního dialogu zvyšováním úrovně kolektivního vyjednávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v zemědělství“, reg. číslo CZ.1.04/1.1.01/B9.00010, se ve dnech 18. – 19. srpna 2014 uskutečnila zahraniční cesta do Finska. Zahraniční cesta byla uskutečněna v rámci klíčové aktivity 06 – přenos zkušeností a dobré praxe ze zahraničí a jejím hlavním cílem bylo získání praktických zkušeností z oblasti sociálního dialogu ...

Informace ze zahraniční cesty, 21. – 22. července 2014, Holandsko

1.8.2014

Za účelem přenosu zkušeností a dobré praxe ze zahraničí, který je hlavním cílem klíčové aktivity č. 06 projektu „Posilování sociálního dialogu zvyšováním úrovně kolektivního vyjednávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v zemědělství“, reg. číslo CZ.1.04/1.1.01/B9.00010, se ve dnech 21. – 22. července 2014 uskutečnila zahraniční cesta do Holandska. Hlavním cílem zahraniční cesty bylo především získání praktických zkušeností z oblasti ...

CZ EN