Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Klub zemědělských manažerek

Klub zemědělských manažerek

Zemědělský svaz založil Klub zemědělských manažerek. Je to další uskupení uvnitř svazu, které ovšem plánuje přesah. Přestože se často může zdát, že zemědělství je doménou mužů, při zkoumavějším pohledu zjistíme, že to rozhodně není pravda. Ženy pracují jako ekonomky, zootechničky, agronomky (v oboru agronom studují převážně dívky) a nechybí mezi nimi ani předsedkyně představenstev, které firmy řídí. Mnoho žen se pohybuje napříč celou vertikálou managementu zemědělství. A přestože v Evropě existují různé platformy pro kooperaci žen v zemědělství, v ČR jsme něco podobného postrádali. Zemědělský svaz se to rozhodl změnit, a proto založil Klub, který má umožnit ženám v zemědělství se napřímo propojit.

A ukázalo se, že zemědělské manažerky mají rozhodně co říct a celkem snadno našly společnou řeč. Jsou mezi nimi předsedkyně i členky představenstev, majitelka farmy i ženy ze středního managementu a další ženy, které jsou přínosem, jak je ostatně zmíněno ve statutu. V Klubu se zaměřujeme nejen na sdílení zkušeností mezi sebou, návštěvy podniků a sebevzdělávání, ale také například na větší komunikaci se zemědělskými školami, reprezentaci na českých i zahraničních konferencích a v médiích a také spolupráci s obdobnými platformami na evropské úrovni. Vykrystalizovala i témata týkající se třeba sociálního zemědělství. Ale nechybí také genderové otázky. Mimo jiné také aplikace evropských předpisů, jako například směrnice upravující rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, rovnost mužů a žen a genderové otázky v souvislosti se výkonem povolání a mnoho dalšího.

Jedním z poslání Klubu je podporovat a motivovat ženy ze středního managementu, aby se ucházely o pozice ve vyšším, až nejvyšším managementu. Máme mezi sebou ženy, které mají zkušenost a mohou ukázat, že to jde. A sdílet zkušenost s tím, jak to to šlo, čemu musely čelit a jak se s tím popraly.

Zveme Vás mezi sebe.

 

Přijdete se a pomozte nám ukázat, že ani v zemědělství ženy nemusí hrát druhé housle. Dle statutu členkami Klubu se mohou stát

  1. manažerky zemědělských podniků – členských organizací Svazu,
  2. stávající členové a zaměstnanci orgánů Svazu a jeho územních organizací,
  3. manažerky, odborné, vědecké a pedagogické pracovnice – zaměstnankyně jiných podniků, organizací a institucí,
  4. další fyzické osoby, které mohou být pro ostatní členky Klubu přínosem.

 

Tedy nejen ženy z členských podniků a nejen manažerky. Věříme, že počet členek bude narůstat a náš hlad bude slyšet. Členství vzniká po schválení přihlášky představenstvem, jelikož členka se stane členkou svazu. Členský poplatek je 500,- Kč ročně.

 

Pokud se chcete přidat, obraťte se na tajemnici Klubu Kateřinu Tylšarovou (tylsarova@zscr.cz).

Redistribuční platby a kontraproduktivní napětí mezi malými a velkými

7.2.2023

Naše kolegyně z Klubu zemědělských manažerek Terezie Daňková publikovala článek, který popisuje problémy, které způsobuje nastavení redistributivní platby v Národním strategickém plána. A vysvětluje, proč je to problém a co to vlastně způsobuje.   Článek si můžete přečíst v příloze nebo v odkazu.  https://www.arc2020.eu/czech-cap-strategic-plan-redistributive-payments-and-the-counter-productive-tension-between-small-and-big/   Přidejte ...

CZ EN