Úvodní stránka > O NÁS > Hraboši

Dopis ZS ČR hejtmanům - prosba o pomoc zemědělcům při boji s letošním největším škůdcem, hrabošem polním

18.11.2019

Dopis ZS ČR hejtmanům - prosba o pomoc zemědělcům při boji s letošním největším škůdcem, hrabošem polním.

Návod pro cílenou povrchovou aplikaci přípravku STUTOX II

16.11.2019

Přemnožení hraboše polního - informace k vydávání výjimky ze zákonných zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů dle § 56 zákona o ochraně přírody1 pro cílenou povrchovou aplikaci přípravku Stutox II v zájmu prevence závažných škod na úrodě.

Stanovisko Zemědělského svazu ČR na PS RHSD k bodu 1.1. B. Analýza kalamitního přemnožení hraboše polního a možností boje s ním včetně predikce a...

15.11.2019

V letošním roce byla významná část zemědělců zasažena kalamitním přemnožením hraboše polního. Populace tohoto škůdce graduje v pravidelných cyklech, letošní gradace je však svým rozsahem díky kombinaci s posledními suchými a teplými roky zcela mimořádná. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v polovině roku identifikoval kalamitní stav ve 48 okresech s katastry, kde populace hraboše od počátku roku 5x nebo vícekrát ...

USNESENÍ zemědělského výboru z 27. schůze dne 2. října 2019 ke škodám na polích páchaných hrabošem polním

4.10.2019

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově předsedy zemědělského výboru Jaroslava Faltýnka a po proběhlé rozpravě ž á d á Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí a jejich podřízené organizace, aby zajistily na nejvíce postižených územích povolení výjimky na cílenou povrchovou aplikaci STUTOX II. Tato aplikace bude v omezené dávce povolována individuálně na konkrétní zemědělský pozemek, a to po ...

INFORMACE k aplikaci přípravku STUTOX II

2.9.2019

Pro ty z Vás, jejichž zemědělské pozemky jsou postiženy hromadným výskytem hrabošů a mají zájem aplikovat Stutox II, nabízíme současný doporučený postup pro jednání s dotčenými orgány, zejm. ČIŽP.   Mnoho našich členů v rámci boje s hrabošem nahlásilo ve smyslu nařízení ÚKZUZ záměr aplikovat Stutox II. Vzhledem k tomu, že na postup před aplikací Stutoxu má vliv nejen ÚKZUZ, ale hlavně orgán ochrany přírody, kterým je obecně příslušný ...

Veterináři potvrdili, že u uhynutých zajíců byly nalezeny zbytky fosfanu.

15.8.2019

Zající uhynuli po požití jedu, říkají veterináři. Firma přiznala jeho plošné použití Myslivci našli v Žatčanech na Brněnsku 15 uhynulých zajíců. Podle předsedy tamního mysliveckého sdružení Zdeňka Vágnera mají myslivci podezření, že se zajíci otrávili látkou na hubení hrabošů. Podle veterinářů se u uhynulých zvířat byla prokázána přítomnost rezidua fosfidu - fosfanu, což může svědčit o požití jedu na hlodavce. Jed na hraboše rozházel minulý ...

Organizace spolu s AK a MZe setkání se zástupci MŽP a environmentálních organizací na jižní Moravě v postižených podnicích

14.8.2019

Výstupem ze setkání byla dohoda, že zemědělci budou moci požádat o schválení aplikace rozhozem na místně příslušném orgánu ochrany přírody a krajiny. MŽP se zavázalo k tomu, že bude tlačit, aby tyto žádosti byly projednány co nejdříve.

V souvislosti s kalamitou přemnožení hrabošů vydal UKZUZ 120-ti denní výjimku na aplikaci Stutoxu II.

2.8.2019

V souvislosti s kalamitou přemnožení hrabošů vydal UKZUZ 120-ti denní výjimku na aplikaci Stutoxu II. Zatím neobsahuje možnost plošné povrchové aplikace. Změna se týká použití většího množství přípravku na hektar.

Šetření AK ČR k monitoringu škod způsobených hraboši

17.6.2019

Dva dny poté, co jsme do pošty dali informaci o přípravě průzkumu, jej AK ČR spustila, proto jsme se rozhodli znovu průzkum nedělat a odkázali naše členy na toto šetření.

CZ EN