Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Pracovníci z Ukrajiny a dalších zemí

Pracovníci z Ukrajiny a dalších zemí pro české zemědělství

Zemědělský svaz ČR je jedním z garantů v programu „Kvalifikovaný zaměstnanec“, který byl spuštěn 1. 9. 2019 a v programu „Mimořádné pracovní vízum“, který byl spuštěn 1.12.2019.

a)   Program kvalifikovaný zaměstnanec:

Cílem projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání žádostí o zaměstnanecké karty pro pracovníky v oblasti zemědělské a potravinářské výroby, kteří budou na území ČR vykonávat práce delší než 1 rok, ale nepřesahující 2 roky.

Počet žádostí na ZÚ Kyjev je omezen na 500 osob ročně.

Vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.

Nově není možné žádat pro pomocné práce (ne pro CZ-ISCO 9).

Nově se zaměstnanecká karta vydává rovnou na 2 roky (s možností prodlužování v ČR).

Nová podmínka minimálně 6 zaměstnanců v okamžiku podání žádosti.

Nová podmínka minimálního mzdového kritéria ve výši 1,2násobku minimální zaručené mzdy.

b)  Mimořádné pracovní vízum:

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům podnikajícím v sektorech lesnictví, zemědělství a potravinářství, kteří do ČR potřebují přivést zahraniční pracovníky. Za tímto účelem je jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní stanovená kritéria, garantována možnost podání žádosti o mimořádné pracovní vízum na generálním konzulátu ČR ve Lvově.

Počet žádostí na ZÚ Kyjev je omezen na 1 500 osob ročně.

Vztahuje se pouze na zaměstnance z Ukrajiny.

Odlišná charakteristika zaměstnavatelů, majících možnost se do programu zapojit (nyní podle CZ-NACE), viz text nařízení vlády nebo náš manuál.

Je možné žádat pro pomocné práce, tj. CZ-ISCO 9 (seznam pozic viz nařízení vlády nebo náš manuál).

Délka pobytového titulu max. 1 rok (nedá se prodloužit, ale lze žádat opakovaně).

Byla zrušena podmínka zaměstnat min. 3 osoby v období 2 let před podáním žádosti.

 

V případě zájmu kontaktujte Ing. Lenku Šímovou na simova@zscr.cz nebo 725 345 290.

Pro nečleny Zemědělského svazu ČR je administrativní služba spojená s vyřizováním žádostí zpoplatněna:

  • první žádost: 3000 Kč (+ DPH)
  • každá další žádost: 1500 Kč (+ DPH)
  • za každou osobu uvedenou na žádostech: 200 Kč (+ DPH)

 

 

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství - stav od 26. 7. 2021

27.7.2021

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí. 1. Od 19. 7. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. 7. 2021, od 26. 7. 2021 je aktualizován „semafor“ zemí (dokument na stránkách MZČR, PDF 126 KB). 2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění ...

Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví - MANUÁL pro členy ZS ČR

1.7.2021

1. prosince 2019 začal fungovat nový nástroj pro získávání pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnictví z Ukrajiny. V souvislosti s ukončením platnosti Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový nástroj, který umožní pokračovat v získávání pracovníků z Ukrajiny za podobných podmínek. V letech 2018 a ...

Program Kvalifikovaný zaměstnanec - MANUÁL pro členy ZS ČR

1.7.2021

Program je realizován od 1. září 2019 na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581 o programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku a vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu. Program je určen: na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace ...

Program Mimořádné pracovní vízum – změna místa podání žádostí na Ukrajině

21.6.2021

Rádi bychom vás informovali o chytané změně místa podání žádosti o Mimořádné pracovní vízum. Vláda ČR projedná na své dnešní schůzi (21. 6. 2021) novelu Nařízení vlády 291/2019 Sb.  Těžiště novely spočívá ve změně místa podávání žádostí o mimořádné pracovní vízum ze ZÚ Kyjev na GK Lvov.  Změna podmínek bude platná od 1. července 2021 a Ministerstvo zemědělství již požádalo o schválení příslušných změn i v Programu Mimořádné pracovní vízum ...

Konec nouzového stavu - konec zjednodušené změny zaměstnání cizinců

8.4.2021

V souvislosti s blížícím se koncem nouzového stavu si Vás dovolujeme upozornit, že k 11. dubnu 2021 skončí i dočasná možnost zjednodušené změny zaměstnání držitelů zaměstnaneckých a modrých karet podle krizového opatření vlády. Od 12. dubna 2021 tak bude možno měnit zaměstnavatele nebo pracovní zařazení opět již výhradně podle pravidel stanovených zákonem o pobytu cizinců: držitel zaměstnanecké karty: oznámení změny zaměstnavatele nebo ...

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

26.1.2021

V čem přesně spočívá zefektivnění celého procesu vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu? V rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dále jen „Program“) je konkrétnímu uchazeči o pracovní pozici garantováno přidělení konkrétního termínu pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na příslušném zastupitelském úřadu ČR, případně ve vízovém centru (Lvov). Díky tomu jsou nastaveny objektivní a nestranné podmínky pro podání žádosti o ...

Povinné adaptačně-integrační kurzy pro cizince od roku 2021

21.1.2021

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx Adaptačně-integrační kurzy nebudou ...

Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit

5.11.2020

Toto potvrzení předkládá cizinec z třetí země spolu s žádostí o pobytové oprávnění (u Schengenských víz), nejpozději před vyznačením víza (DVR, Mimořádné pracovní vízum) do cestovního dokladu, na příslušném zastupitelském úřadu České republiky v souladu § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento doklad bude stačit předložit ve formě ...

Zahraniční pracovníci mohou dočasně rychleji změnit zaměstnavatele

20.10.2020

Vláda dočasně umožnila zahraničním pracovníkům rychlejší změnu zaměstnavatele. Sešel se i pracovní tým tripartity pro zaměstnávání zahraničních pracovníků.  Dne 16. října 2020 vláda rozhodla, že zahraniční pracovníci mohou až do konce nouzového stavu rychleji přejít k jinému zaměstnavateli či na jinou pracovní pozici, pokud je nový zaměstnavatel zapojen do provádění krizových opatření. Jde např. o činnosti v oblasti zdravotnictví, výroby ...

Příjezdový formulář pro cizince povinný od 21.9.2020

21.9.2020

Ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář. Vyplnit jej budou muset před příjezdem do ČR všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19. Povinnost vyplnění formuláře platí už pro cestovatele přijíždějící do ČR v pondělí 21. 9. 2020.

Aktuální pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti – postupné spouštění programů ekonomické migrace!

24.8.2020

S účinností od 24. srpna 2020 došlo ke změně podmínek, za nichž mohou lidé cestovat z a do České republiky z důvodu výkonu ekonomické činnosti. S koncem nouzového stavu jsou podmínky pro cestování z a do ČR kvůli výkonu ekonomické činnosti upraveny v ochranném opatření ministra zdravotnictví podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Toto opatření krom jiného také upravuje problematiku vydávání víz a zároveň ...

Jak urychlit proces získávání pracovníků z Ukrajiny

13.9.2019

Pokud se ptáte, jak urychlit proces získávání pracovníků z Ukrajiny, doporučujeme souběžné podání žádosti o krátkodobé schengenské vízum (na 3 měsíce) a o zaměstnaneckou kartu v rámci programu KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC (od 1. 9. 2019). Zajistíte si tak urychlený příjezd zaměstnance do ČR a současně poběží lhůta pro vyřízení zaměstnanecké karty (60 dnů). V příloze naleznete naše doporučení, jak postupovat.

Program Kvalifikovaný zaměstnanec od 1. září 2019 - informace a dokumenty

13.9.2019

Na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581 o programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR je spuštěn program "Kvalifikovaný zaměstnanec" a vztahuje se na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu. Režim Zemědělec „Zvláštní postupy pro​ pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ byl tímto ukončen. Program je ...

Jak postupovat při prodloužení zaměstnanecké karty - MANUÁL pro členy ZS ČR

13.9.2019

Vzhledem k množícím se dotazům na postup při prodloužení platnosti zaměstnanecké karty jsme připravili krátký manuál, který je k dispozici v příloze. Nově se od 1. 8. 2019 hradí částka 2500 Kč již při podání žádosti o prodloužení zaměstnanecké karty (viz příloha Kolky).

CZ EN