Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Pracovníci z Ukrajiny a dalších zemí

Pracovníci z Ukrajiny a dalších zemí pro české zemědělství

Zemědělský svaz ČR je jedním z garantů v programu „Kvalifikovaný zaměstnanec“, který byl spuštěn 1. 9. 2019 a v programu „Mimořádné pracovní vízum“, který byl spuštěn 1.12.2019.

a)   Program kvalifikovaný zaměstnanec:

Cílem projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání žádostí o zaměstnanecké karty pro pracovníky v oblasti zemědělské a potravinářské výroby, kteří budou na území ČR vykonávat práce delší než 1 rok, ale nepřesahující 2 roky.

Počet žádostí na ZÚ Kyjev je omezen na 500 osob ročně.

Vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.

Nově není možné žádat pro pomocné práce (ne pro CZ-ISCO 9).

Nově se zaměstnanecká karta vydává rovnou na 2 roky (s možností prodlužování v ČR).

Nová podmínka minimálně 6 zaměstnanců v okamžiku podání žádosti.

Nová podmínka minimálního mzdového kritéria ve výši 1,2násobku minimální zaručené mzdy.

b)  Mimořádné pracovní vízum:

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům podnikajícím v sektorech lesnictví, zemědělství a potravinářství, kteří do ČR potřebují přivést zahraniční pracovníky. Za tímto účelem je jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní stanovená kritéria, garantována možnost podání žádosti o mimořádné pracovní vízum na zastupitelském úřadu ČR v Kyjevě.

Počet žádostí na ZÚ Kyjev je omezen na 1 500 osob ročně.

Vztahuje se pouze na zaměstnance z Ukrajiny.

Odlišná charakteristika zaměstnavatelů, majících možnost se do programu zapojit (nyní podle CZ-NACE), viz text nařízení vlády nebo náš manuál.

Je možné žádat pro pomocné práce, tj. CZ-ISCO 9 (seznam pozic viz nařízení vlády nebo náš manuál).

Délka pobytového titulu max. 1 rok (nedá se prodloužit, ale lze žádat opakovaně).

Byla zrušena podmínka zaměstnat min. 3 osoby v období 2 let před podáním žádosti.

 

V případě zájmu kontaktujte Ing. Lenku Šímovou na simova@zscr.cz nebo 725 345 290.

Pro nečleny Zemědělského svazu ČR je administrativní služba spojená s vyřizováním žádostí zpoplatněna:

  • první žádost: 2.500 Kč (+ DPH)
  • každá další žádost: 1000 Kč (+ DPH)
  • za každou osobu uvedenou na žádostech: 200 Kč (+ DPH)

 

 

Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od úterý 26. května 2020

26.5.2020

Pravidla pro přeshraniční pohyb platná od úterý 26. května 2020 pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a občany Evropské unie. V pondělí 25. května vydalo Ministerstvo zdravotnictví Ochranné opatření č.j. 20599/2020, jímž od úterý 26. května 2020 mění dosavadní pravidla přeshraničního pohybu pro přeshraniční pracovníky, zemědělce, myslivce, lesníky a rybáře hospodařící v bezprostředním pohraničí, ...

Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví - MANUÁL pro členy ZS ČR

15.5.2020

1. prosince 2019 začal fungovat nový nástroj pro získávání pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnictví z Ukrajiny. V souvislosti s ukončením platnosti Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový nástroj, který umožní pokračovat v získávání pracovníků z Ukrajiny za podobných podmínek. V letech 2018 a ...

Program Kvalifikovaný zaměstnanec - MANUÁL pro členy ZS ČR

19.9.2019

Program je realizován od 1. září 2019 na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581 o programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku a vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu. Program je určen: na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace ...

Jak urychlit proces získávání pracovníků z Ukrajiny

13.9.2019

Pokud se ptáte, jak urychlit proces získávání pracovníků z Ukrajiny, doporučujeme souběžné podání žádosti o krátkodobé schengenské vízum (na 3 měsíce) a o zaměstnaneckou kartu v rámci programu KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC (od 1. 9. 2019). Zajistíte si tak urychlený příjezd zaměstnance do ČR a současně poběží lhůta pro vyřízení zaměstnanecké karty (60 dnů). V příloze naleznete naše doporučení, jak postupovat.

Program Kvalifikovaný zaměstnanec od 1. září 2019 - informace a dokumenty

13.9.2019

Na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581 o programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR je spuštěn program "Kvalifikovaný zaměstnanec" a vztahuje se na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu. Režim Zemědělec „Zvláštní postupy pro​ pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ byl tímto ukončen. Program je ...

Jak postupovat při prodloužení zaměstnanecké karty - MANUÁL pro členy ZS ČR

13.9.2019

Vzhledem k množícím se dotazům na postup při prodloužení platnosti zaměstnanecké karty jsme připravili krátký manuál, který je k dispozici v příloze. Nově se od 1. 8. 2019 hradí částka 2500 Kč již při podání žádosti o prodloužení zaměstnanecké karty (viz příloha Kolky).

Hlavní partneři

Schaumann Česká spořitelna OK GROUP

Generální partner

Generali Česká pojišťovna

Partneři

VP Agro Havel & Partners AGRO-partner s.r.o Francotcheque Agricole, spol.s r.o. MANETECH a.s. Brunnthaller - CS s. r. o.
staňte se partnerem výhody partnerství   video Partnerství s OK Group
  všechny reference
CZ EN