Úvodní stránka > O NÁS > Řekli o nás

Řekli o nás:

Děkuji za práci, kterou nám jako Zemědělský svaz zprostředkováváte a pomáháte nám   detail
Služby Zemědělského svazu ČR   detail
Služby Zemědělského svazu ČR v oblasti hledání nových pracovníků našemu družstvu velmi pomáhají   detail
Covidová pošta   detail
Reakce na zveřejnění informace, že svaz zprostředkoval nákup testů pro členy   detail
Kontaktovala jsem paní Šímovou, která mi byla ve všem nápomocna.  Emailem nám poslala veškeré podklady, žádost jsme podali a vše proběhlo v pořádku. Dnes tady máme šikovného pracovníka, který zastane práci v živočišné výrobě, konkrétně výrobu krmiv. Tuto pozici je opravdu těžké obsadit. Ještě jednou děkujeme za skvělou spolupráci.“ (Ing. Helena Dreslová, Zemědělská společnost Litohoř, s.r.o.)   detail
Velice děkuji za spolupráci a cenné rady při získávání zaměstnanecké karty pro nového zaměstnance. Moc si toho vážím.   detail
Reference účastníků webináře Dálkový průzkum země pro využití v zemědělské praxi a výzkumu dne 4.11.2020   detail
Zemědělský svaz využívá všech dostupných cest k obhajobě zájmů, dobře a srozumitelně argumentuje.   detail
Již několikrát jsme využili právnické služby, které jsou opravdu na vysoké úrovni. Chválím rychlost. Chválím také informovanost zemědělců prostřednictvím týdenního zpravodaje.   detail
Pravidelné informace a téměř okamžitá pomoc ve všem, co potřebujeme.   detail
Koronamaily   detail
Koronamaily   detail
Online konference "Zemědělství 4.0" byla zajímavá a i přes problémy se zvukem se Vám ji podařilo dobře zvládnout a zorganizovat. Určitě si to ještě jednou rád poslechnu.   detail
Chtěla bych poděkovat za organizaci včerejší konference Zaměstnávání cizinců v zemědělství, vůbec nebyly problémy s připojením a za výběr přednášejících. Jana Kempfová, ZAS Mžany a.s.   detail
Děkuji za dobře zpracovaný seminář Zaměstnávání cizinců v zemědělství, který jsme mohli sledovat z kanceláře. Němcová Miroslava, Agrofruct a.s.   detail
Mnohokrát děkuji za možnost zúčastnit se (alespoň online) dnešní konference Zaměstnávání cizinců v zemědělství, kde jsem získala mnoho důležitých a zajímavých informací. S pozdravem Pavlína Nováčková, ZUCCA a.s.   detail
Inzerce práce ve spolupráci se ZS ČR a vydatné pomoci paní Lenky Šímové se nám jeví jako velmi efektivní a přínosný způsob hledání nových zaměstnanců na pracovní pozice v zemědělství.   detail
Profesionální komunikace ze strany vedení Svazu vůči členské základně nám otevírá prostor pro individuální přístup ke každému členovi ZS, aby poskytovaná služba mohla být co nejlepší.   detail
Spolupráce se Zemědělským svazem a společností SCHAUMANN ČR s.r.o. trvá více než jedno desetiletí. Za tu dobu jsme získali spoustu nových kontaktů s nejvýznamnějšími zemědělskými podniky z České republiky a tím i mnoho obchodních příležitostí.   detail
Podpis smlouvy o vzájemné spolupráci pro rok 2020 mezi Zemědělským svazem ČR a dnes již Generali Českou pojišťovnou a.s. je pro nás potvrzením a oceněním výsledků společného partnerství trvajícího téměř dvě desetiletí.   detail
Webinář Problematika pachtovních vztahů v zemědělství byl pro mě velice zajímavý a přínosný. Dotaz, který jsem zaslala, byl dostatečně zodpovězen.   detail
Od roku 2016 se nám každoročně cena za kWh snižuje. Už jsme ušetřili přes 300 tis. korun. U této aukce také oceňujeme to, že pokud se na burze nepodaří dosáhnout nákupu energie za výhodnější cenu, než jsme předpokládali.   detail
V následující letech došlo ke snížení ceny, v roce 2016 o 20,5% a v roce 2017 to ve skutečnosti bylo 29,7%. Celková finanční úspora vyjádřená oproti roku 2015 představovala v roce 2017 cca 736 tisíc Kč.   detail
Školení jsou pro nás podstatně levnější než u jiných institucí, ale hlavní je, že je vždy zaměřené na potřeby zemědělských firem.   detail
Všechny akce vedou odborní lektoři, kteří mají zpětnou vazbu na praxi v oblasti, o které přednášejí   detail
Na sezonu potřebujeme velké množství pracovníků a jedinou možností pro jejich získání bylo využít tento program. Ze strany Zemědělského svazu bylo vše v naprostém pořádku a velice rychle po podání žádosti naší firmou vyřízeno.   detail
Potřebovali jsme pracovníky do živočišné výroby a měli jsme i kontakty na dva Ukrajince, kteří u nás chtěli pracovat. Zemědělský svaz nám pomohl vše vyřídit. Žádost jsme podávali začátkem dubna a pracovníci k nám dorazili na začátku července.   detail
Právní služby ZS jsou velmi významnou výhodou, kterou jsme vždy od ZS čerpali   detail
Na burze jsme už nakupovali. Oproti loňskému roku jsme ušetřili zhruba 70 000,-. Byla to výborná spolupráce.   detail
Naše družstvo se zúčastnilo nákupu elektrické energie prostřednictvím Zemědělského svazu České republiky již třetím rokem a zatím máme pouze pozitivní zkušenosti.   detail
Pro příští rok jsme u zemního plynu dosáhli snížení nákladů o 260 000,-. Úsporu ale budeme mít i u elektřiny, takže za energie zaplatíme o cca 300 000,- méně.   detail
Díky společnému nákupu ušetříme za silovou elektřinu 671 000,-. To proti letošnímu roku znamená pokles o 43 %.   detail
Chci touto cestou poděkovat za velmi úspěšnou a pro žáky i vyučující velmi přínosnou besedu. Děti měly možnost vidět a osahat si u nás pěstované zemědělské plodiny i méně známé. Vypracovaly si přehledně a vhodně sestavený pracovní list.   detail
Zemědělský svaz ČR pod vedením ing. Martina Pýchy začíná z nevládních organizací zcela dominovat zemědělskému sektoru ČR a správně poukazuje a informuje o problémech a aktuálním dění v zemědělství obecně.   detail
požádat
o členství
CZ EN