Logo - Zemědělství žije

Zemědělský svaz ČR se rozhodl řešit jeden z klíčových problémů současného zemědělství – nezajištěnou generační obměnu pracovníků a ne příliš pozitivní vnímání zemědělství v očích veřejnosti. Z mnoha absolvovaných jednání je patrné, že popularita zemědělství jako takového je rozhodujícím faktorem při volbě budoucího povolání a nenaplněné zemědělské obory na středních odborných školách jasně deklarují, že za pár let bude jen minimum kvalifikovaných pracovníků.

Foto - Zemědělství žije

Komplexním cílem projektu je zvýšení atraktivity zemědělského sektoru napříč cílovými skupinami, které jsou tři – děti na základních školách a jejich rodiče, žáci středních škol a široká veřejnost.

Webové stránky: http://www.zemedelstvizije.cz/
Partneři Zemědělského svazu ČR: