Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Soutěže

Soutěže

TOP Zemědělského svazu

Vlastní soutěž Zemědělského svazu, při které se zaměřujeme výhradně na ekonomické parametry charakterizující ekonomickou sílu a úroveň členských zemědělských podniků. Vyhodnocení  je prováděno dle výrobních oblastí. Cílem soutěže je vyhledávat vynikající podniky a ocenit je. Ekonomická síla podniků mnohé vypovídá o celkové  úrovni řízení, o kvalitě řízení lidí, řízení věcí, řízení procesů atd. a též o osobnostních kvalitách vrcholového managementu podniků.

- výsledky TOP ZS ČR za rok 2015 - 2017 - zde.

- výsledky TOP ZS ČR za rok 2014 - zde.

- výsledky TOP ZS ČR za rok 2013 - zde.

- výsledky TOP ZS ČR za rok 2012 - zde.


Manažer roku

logo - Manažer rokuSoutěže Manažer roku je nejprestižnější soutěž svého druhu v ČR, v rámci které jsou voleny osobnosti, které svým osobním přínosem výrazně pomohly k úspěchu své firmy a přispěly k rozvoji odvětví, v němž působí. Uchazeči mohou působit ve státních i soukromých společnostech, manažerskou funkci ovšem musí zastávat alespoň tři roky a sídlo jejich společnosti se musí nacházet na území České republiky.

Soutěž Manažer roku pravidelně vyhlašují Česká manažerská asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a jejím prostřednictvím patří mezi oficiální vyhlašovatele této prestižní soutěže i Zemědělský svaz ČR. 

Nominovaní manažeři procházejí několikastupňovým na sobě nezávislým hodnocením, během kterého jsou posuzovány nejen ekonomické úspěchy firem, v nichž vykonávají své funkce, ale také jejich osobní kvality a schopnosti. Letos byla posuzována mimo jiné také kvalita strategií, které manažeři zvolili k překonání celkově nepříznivé ekonomické situace, a důraz byl kladen na zhodnocení kvality rozvoje lidských zdrojů ve firmách, ve kterých manažeři působí.

Výsledky 26. ročníku Manažer roku 2018

Nejlepším manažerem odvětví č. 1 Zemědělství se stal Josef Mráz (Agrofert).

Kompletní výsledky 26. ročníku Manažer roku 2018 naleznete zde.

Oficiální stránky soutěže: http://www.manazerroku.cz/


Zemědělec roku

Zemědělský svaz je spolupořadatel soutěže Zemědělec roku, kterou pravidelně vyhlašuje týdeník Zemědělec.

Oficiální webové stránky soutěže: http://www.zemedelecroku.cz/

Vyhodnocení ročníku 2018 (hlasvní kategorie): 

Pěstitel - Noragros s.r.o.
Chovatel - Zeras a,s,
Smíšená výroba - Zemědělská společnost Komorno, a.s.

 

Oficiální webové stránky soutěže: http://www.zemedelecroku.cz/

CZ EN