Soutěže

TOP Zemědělského svazu

Vlastní soutěž Zemědělského svazu, při které se zaměřujeme výhradně na ekonomické parametry charakterizující ekonomickou sílu a úroveň členských zemědělských podniků. Vyhodnocení  je prováděno dle výrobních oblastí. Cílem soutěže je vyhledávat vynikající podniky a ocenit je. Ekonomická síla podniků mnohé vypovídá o celkové  úrovni řízení, o kvalitě řízení lidí, řízení věcí, řízení procesů atd. a též o osobnostních kvalitách vrcholového managementu podniků.

- výsledky TOP ZS ČR za rok 2014 - zde.

- výsledky TOP ZS ČR za rok 2013 - zde.

- výsledky TOP ZS ČR za rok 2012 - zde.

Manažer roku

logo - Manažer rokuSoutěže Manažer roku je nejprestižnější soutěž svého druhu v ČR, v rámci které jsou voleny osobnosti, které svým osobním přínosem výrazně pomohly k úspěchu své firmy a přispěly k rozvoji odvětví, v němž působí. Uchazeči mohou působit ve státních i soukromých společnostech, manažerskou funkci ovšem musí zastávat alespoň tři roky a sídlo jejich společnosti se musí nacházet na území České republiky.

Soutěž Manažer roku pravidelně vyhlašují Česká manažerská asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a jejím prostřednictvím patří mezi oficiální vyhlašovatele této prestižní soutěže i Zemědělský svaz ČR. 

Nominovaní manažeři procházejí několikastupňovým na sobě nezávislým hodnocením, během kterého jsou posuzovány nejen ekonomické úspěchy firem, v nichž vykonávají své funkce, ale také jejich osobní kvality a schopnosti. Letos byla posuzována mimo jiné také kvalita strategií, které manažeři zvolili k překonání celkově nepříznivé ekonomické situace, a důraz byl kladen na zhodnocení kvality rozvoje lidských zdrojů ve firmách, ve kterých manažeři působí.

 

Výsledky 21. ročníku Manažer roku 2013

Nejlepším manažerem odvětví č. 1 Zemědělství se stal ing. Stanislav Jaša, předseda Zemědělského družstva Budišov a nejlepším manažerem odvětví č. 2 Zpracování zemědělských produktů se stal generální ředitel společnosti ZZN Pelhřimov a.s. ing. Zdeněk Kubiska. Odvětví č. 22 Služby pro zemědělství dominoval ing. Karel Žďárský, generální ředitel společnosti Farmet, který byl také vyhlášen absolutním vítězem soutěže a získal titul Manažer roku 2013.

Kompletní výsledky 21. ročníku Manažer roku 2013 naleznete zde.

Výsledky z předchozích ročníků naleznete zde: http://www.manazerroku.cz/archiv/

Oficiální stránky soutěže: http://www.manazerroku.cz/

Zemědělec roku

Zemědělský svaz je spolupořadatel soutěže Zemědělec roku, kterou pravidelně vyhlašuje týdeník Zemědělec.

Oficiální webové stránky soutěže: http://www.zemedelecroku.cz/

 

Vyhodnocení ročníku 2013: 

1. místo Úsovsko EKO, s. r. o.
2. místo AGROS HANÁ, s. r. o.
3. místo Agrodružstvo Brázdim

Zemědělský svaz je spolupořadatel soutěže Zemědělec roku, kterou pravidelně vyhlašuje týdeník Zemědělec.

Oficiální webové stránky soutěže: http://www.zemedelecroku.cz/
Partneři Zemědělského svazu ČR: