Členská struktura

Zemědělský svaz ČR má celkem 980 členů.

Členové svazu obhospodařují celkem cca 1,14 mil. ha zem. půdy.

 

Zemědělský svaz ČR v roce 2017 sdružuje celkem 980 podnikatelských subjektů – převážně zemědělských podniků, z toho:

  • 356 zemědělských družstev,
  • 295 akciových společností,
  • 161 společností s ručením omezeným,
  • 168 ostatní členové (odbytová družstva, fyzické osoby, aj.)Partneři Zemědělského svazu ČR: