Úvodní stránka > O NÁS > Struktura svazu > Orgány

Orgány

Orgány Zemědělského svazu jsou obsazovány z představitelů členů – právnických osob a ze členů – fyzických osob delegačním způsobem od územních organizací.

Územní organizace jsou základní strukturou samosprávy členů Svazu a jsou rozhodujícím článkem pro utváření orgánů Svazu. Utváření organizační struktury Svazu je založeno na delegačním principu.

 

Celostátní konference je nejvyšším orgánem svazu. Je tvořena všemi členy svazu (konference členů).

 

Výbor (seznam)tvoří volení představitelé územních organizací, dalšími členy výboru se stávají předseda Družstevní rady ZS ČR, předseda Rady velkých podniků ZS ČR, předseda Sdružení mladých manažerů a předseda Klubu seniorů.

 

Představenstvo (seznam) svazu tvoří předsedové krajských rad a další delegovaní představitelé krajských rad v počtu stanoveném výborem, předseda družstevní rady a předseda Sdružení mladých manažerů.

 

Předseda svazu, statutární místopředseda a jeden místopředseda svazu jsou voleni ze členů představenstva konferencí delegátů, dalším místopředsedou svazu se stává předseda Družstevní rady svazu.

 

Kontrolní komise (seznam) je volena konferencí delegátů z návrhů krajských rad.

 

Krajskou radu (seznam) tvoří členové výboru zvoleni územními organizacemi z daného kraje a předsedové územních organizací v příslušném kraji.

 

Družstevní radu (seznam) tvoří představitelé odbytových organizací – členů svazu a představitelé zemědělských družstev delegovaní krajskými radami dle stanoveného klíče.

 

Odborné komise a jejich členy jmenuje představenstvo svazu z řad členů svazu, jejich zaměstnanců a zemědělských odborníků.

 

Sdružení mladých manažerů (seznam) je tvořeno zemědělskými manažery a odborníky, delegovanými územními organizacemi a dalšími orgány svazu.

 

Klub seniorů (seznam) sdružuje fyzické osoby – bývalé představitele a zaměstnance členů a orgánů svazu včetně zaměstnanců svazové kanceláře.

 

Rada velkých podniků - její členy schvaluje představenstvo svazu z řad velkých členských podniků.

CZ EN