Úvodní stránka > O NÁS > 9.F.e. Regionální přenos informací > Semináře a workshopy

Semináře a workshopy

P O Z V Á N K A na společné zasedání členů Zemědělského svazu, územní organizace Pelhřimov

Datum vložení: 1.3.2024

Jednání bude zaměřeno na:a) Stav ve vyjednávání o zemědělské politice na úrovni EU a České republiky ne rok 2024 a další období, rekapitulace dosažených výsledkůb) Zhodnocení průběhu protestních akcí a jejich dopad na vyjednávání podmínek pro zemědělce.c) Další plánované kroky v zemědělské politice na úrovni EU a ČRd) Svazové záležitosti.

Seminář Národní a evropské podpory,evidenčnáí a metodická pravidla ve vztahu k podporám

Datum vložení: 3.1.2024

Podpory z pohledu potřeb zemědělskíé prvovýroby. Cílem je poskytnout informace k pravidlům ve vztahu k podporám,aktuální situace,změny a novinky. Lektor  :Ing.Bohumír Holeček, Organizační kancelář Praha-Písek.

Seminář DP 9.F.e. - Principy SZP a plnění požadavků v rámci přímých plateb

Datum vložení: 10.7.2023

Zahájení2. Nastavení Společné zemědělské politiky3. Jednotná platba na plochu4. Povinné požadavky na hospodaření5. Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy6. Diskuze7. Závěr

Rozvoj venkova zejména z pohledu potřeb zemědělské prvovýroby

Datum vložení: 15.6.2023

Podpora zemědělství: Investice do chovů drůbeže, prasat a skotu v souvislosti na zachování a zvyšování půdní úrodnosti Situace českého zemědělství, destrukce zemědělské výroby, závislost na dovozu potravin Zlepšení a rozvíjení zemědělského podnikání a podpora rozvoje venkova Diskuse k podání JŽ    Lektor: Ing. Martin Moulis     9.30 – 10.00 Prezence účastníků 10.00 – 15.00 Workshop        Workshop je pořádán za ...

Ochrana spotřebitelů ( bezpečnost potravin)

Datum vložení: 15.4.2023

Zemědělská politika, ceny komodit, dovoz produkce z Ukrajiny Obchodní řetězce - podmínky pro české zemědělce Bezpečnost, zdraví a welfare zvířat Systém RASFF- záchyty nadlimitních cizorodých látek, kontroly Diskuse     Lektor: Ing. Martin Moulis   10.30 – 11.00 Prezence účastníků 11.00 – 16.00 Workshop        Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

Portál farmáře a jeho využití pro JŽ

Datum vložení: 8.3.2023

Novela zákona o zemědělství a SZIF ve vztahu k JŽ Novela NV č. 307/2014 Sb. (evidence půdy) Deklarace neprodukčních ploch a převod na kulturu U Deklarace plodin a jejich zákresy Základní změny v podmínkách plateb v JŽ a využití portálu farmáře Diskuse    Lektor: Ing. Lubomír Smrček   8:30 – 09:00 Prezence účastníků 9:00 – 14:00 Seminář    Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu ...

Nová pravidla SZP na období 2023-2027

Datum vložení: 4.1.2023

Přímé platby Ekoschémata, nadstavbové části ekoschémat, ekoplatba Podmíněnost DZES 1-9 Přehled environmentálních opatření II. pilíře Diskuse, řešení konkrétních dosud zveřejněných informací z MZe     Lektor: Ing. Olga Jurásková, Ing. Šárka Klonová    12:30 – 13:00 Prezence účastníků  13:00 – 18:00 Workshop   Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

pozvánka - Dopady nové SZP na české zemědělství

Datum vložení: 9.11.2022

- dotační podmínky nové SZP 2023+ - obsah Strategického plánu - dokumenty a evidence v zem.podniku v návaznosti na dotace, struktura zákl.plateb - požadavky podmíněnosti DZES 1 - 7 - praktické zkušenosti, dotazy, diskuze   Přednáší : Ing. Lada Kozlovská, VÚRV Motorest ZD Kokory, 1. prosince 2022 od 10,00 h

Informace o zemědělské prvovýrobě, ekologickém zemědělství

Datum vložení: 23.11.2022

Program:  Přímé platby a platby v rámci PRV Ekoschémata, nadstavbová ekoschémata, dopady do zemědělských podniků Přehled změn v legislativě (provozní dokumentace ) Požadavky podmíněnosti Diskuse   Lektor: Ing. Martin Moulis 10.30 – 11.00 Prezence účastníků 11.00 – 16.00 Workshop   Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací 

pozvánka - Bilancování živin a hnojení

Datum vložení: 1.11.2022

platné legislativní podmínky nakládání s hnojivy, chyby, nedostatky skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a hnojivých látek povinné evidence hnojení, evidence plodin)postupy při výpočtech bilance dusíku, dalších živin a organických látek princip snížení ztrát živin, lepší péče o úrodnost půdy a ochrana životního prostředí Přednáší : Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV  

Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám

Datum vložení: 19.9.2022

Program:   Prvky a cíle nové SZP 2023+ Obsah Strategického plánu Struktura základních plateb po roce 2023 Požadavky podmíněnosti po roce 2023 Diskuse    Lektor: Ing. Lubomír Smrček   8.30 –   9.00 Prezence účastníků 9.00 – 14.00 Seminář   Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací 

Rozvoj venkova zejména z pohledu potřeb zemědělské prvovýroby

Datum vložení: 2.9.2022

Program:  Nové nastavení Společné zemědělské politiky Udržitelné hospodaření v souladu s platnými pravidly Přechod do systému ekologického zemědělství, podmínky Zvyšování standartu zaměstnanosti na venkově, propagace zemědělství Diskuse    Lektor: Ing. Martin Moulis     9.30 – 10.00 Prezence účastníků 10.00 – 15.00 Workshop    Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. ...

Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám

Datum vložení: 24.8.2022

Dovolujem si vás pozvat na seminář, která se koná 5.9.2022 ve firmě Navos a.s., zahájení v 10,30 hod Projednávaná témata: 1. Dotační podmínky (přímé platby a PRV), současný stav ve SZP 2. Dokumenty a evidence v zemědělském podniku ve vztahu k dotacím 3. Kontrola podmíněnosti DZES 1-7 4. Zásady při přípravě jednotné žádosti 5. Praktixké zkušenosti, dotazy, diskuze

Podpora zemědělsko-potravinářských produktů, nové technologie, ochrana spotřebitelů

Datum vložení: 2.9.2022

 Program: Technologické proměny vinohradnictví, hospodaření a peče na vinicích s ohledem na budoucí generace Moderní technologie při zpracování hroznů Ekologizace vinic, šlechtění odrůd na odolnost Prohlídka sklepů v ulici Vinařská v Polešovicích    Lektor: Ing. Radomír Menšík  16:30 – 17:00 Prezence účastníků 17:00 -  22:00 Workshop    Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. ...

Volební valná hromada ZS,ú.o. Třebíč

Datum vložení: 10.5.2022

Pozvání

Den otevřených dveří NIVA ČIKOV s.r.o.

Datum vložení: 10.5.2022

Den na farmě

Rozvoj zemědělství a venskovského prostoru

Datum vložení: 28.4.2022

Setkání součastných a dřívějších zástupců podniků z okresu Kroměříž, diskuse na vývoj současné zemědělské politiky.

Den otevřených dveří ZD Kouty

Datum vložení: 10.5.2022

seminář - Pachtovní smlouvy a spoluvlastnictví

Datum vložení: 7.4.2022

Problematika nájmů, pronájmů, pachtu, náležitosti pachtovní smlouvy, kontroly v podniku a další zkušenosti z této oblasti

Dopady nové SZP na české zemědělství

Datum vložení: 11.4.2022

Program:   Strategický plán SZP, změny, redistributivní platba Přerozdělování zemědělských dotací, porovnání parametrů,návrhy Živočišná výroba v ČR, snížení produkce, dopady na českou krajinu Potravinová soběstačnost v ČR, ceny potravin, dovozy potravin Diskuse     Lektor: Ing. Martin Moulis     9.30 –  10.00 Prezence účastníků 10.00 –  15.00 Seminář        Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v ...

Stanovy organizací a společností – změna, zakládání, přijímaní, úpravy

Datum vložení: 30.3.2022

Pozvánka na seminář, který se bude konat 14.4.2022 v zasedací místnosti firmy Navos a.s., Kroměříž zahájení v 9,00 hod. Program : Historie úpravy stanov Výčet změn zákona (ZOK) od 1.1.2021 s dopadem na organizace a společnosti Náležitosti stanov Zakládání organizací a společností Přijímání stanov Změna a úpravy stanov Stanovy a.s. Stanovy s.r.o. Stanovy družstva Praktické zkušenosti, dotazy, diskuze   Přednáší: Mgr. Petr ...

Pachtovní a nájemní vztahy

Datum vložení: 29.3.2022

Program:   Obecná ustanovení o nájmu Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku Pacht závodu Pacht zemědělský, historie, současná úprava Náležitosti pachtovní smlouvy Pacht při spoluvlastnictví Obnova pachtu Změna vlastníka a pacht Pacht x správa společné věci ...

Portál farmáře a jeho využití pro JŽ

Datum vložení: 18.3.2022

Praktické využití portálu pro JŽ Změny na Portálu farmáře - LPIS a registr zvířat Evidence hnojení a pastvy, změny a povinnosti Možnosti vedení evidence hnojení, POR a pastvy na portálu farmáře Standardy DZES v ochraně půdy (DZES 4, 5 a 6) Diskuse    Lektor: Ing. Lubomír Smrček   8.30 –   9.00 Prezence účastníků 9.00 – 14.00 Seminář   Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. ...

Vedení evidencí na LPIS - on line webinář 28.1.2022

Datum vložení: 21.12.2021

1/ Úvod - možnosti Portálu farmáře 2/ Využití LPIS pro plnění legislativních a dotačních požadavků 3/ Práce se zákresy erozních pozemků a zemědělských parcel 4/ Možnosti elektronického vedení evidence hnojení, pastvy a POR v portálu farmáře 5/ Využití registru zvířat (DJ, intenzita chovu, vedení stájového registru, objednávky ušních známek, evidence léčení) 6/ Dotazy, diskuze Přednáší : Ing. Lubomír SMRČEK Školení je pořádáno za ...

Jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádostí)

Datum vložení: 19.10.2021

Pracovní zákresy v evidenci půdy LPIS-vnitřní erozní pozemky,zemědělské parcely, ostatní zákresy (polní složiště, dočasně nezpůsobilá půda, libovolné zákresy atd.) Exporty a importy zákresů ve formátu shp, využití zákresů do předtisku jednotné žádosti (zákresy a deklarace plodin) Elektronické změny v evidenci půdy uživatelem Ukázka práce s protierozní kalkulačkou Diskuse, řešení konkrétních požadavků účastníků semináře   Lektor: ...

Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám

Datum vložení: 20.9.2021

1. Dotační podmínky (přímé platby a PRV)2. Dokumenty a evidence v zemědělském podniku ve vztahu k dotacím3. Kontrola podmíněnosti4. Zásady při přípravě Jednotné žádosti5. Diskuse Lektor: Ing. Lubomír Smrček Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

Protierozní ochrana zemědělské půdy

Datum vložení: 2.9.2021

1/ Nová vyhláška o ochraně půdy před erozí (obsah, dopad na praxi) 2/ Portál monitoringu eroze zemědělské půdy (hlášení, záznam a hodnocení erozních událostí) 3/ Protierozní kalkulačka     a/ obsah a ovládání SW aplikace     b/ Založení lokalizace (načtení DPB uživatele)     c/ Erozní ohroženost pozemků a protierozní účinnost plodin     d/ Práce s osevními postupy     e/ Vztah protierozní vyhlášky a kalkulačky k DZES 5 Lektor - Ing. ...

Zemědělci a životní prostředí

Datum vložení: 23.8.2021

Program : 1/ Havarijní plány - náležitosti 2/ Polní složiště 3/ Těsnost jímek 4/ Kontrolní systém u jímek 5/ Skladové karty 6/ Pohotovostní plány 7/ Registrace a povinnosti krmivářských podniků 8/ Vedení evidence pastvy 9/ Vedení evidence POR 10/ Vedení evidence hnojení Přednáší Ing. Lubomír SMRČEK Prezence od 8,30 h, zahájení v 9,00 h v Motorestu ZD Kokory.  Školení je pořádáno za podpory MZe v rámci dotačního titulu 9.F.e, je ...

Ochrana spotřebitelů ( bezpečnost potravin)

Datum vložení: 22.9.2021

EU-Zelená dohoda (Green Deal), hospodaření v souladu Farm to Fork Konzultace platné a připravované EU a ČR legislativy Hygiena krmiv a potravin v podmíněnosti Bezpečnost, zdraví a welfare zvířat Diskuse   Lektor: Ing. Martin Moulis Workshop je pořádán za podpory ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

Informace o zemědělské prvovýrobě, ekologickém zemědělství

Datum vložení: 17.9.2021

Agroenvironmentálně –klimatická opatření, Ekologické zemědělství Změny podmíněnosti Protierozní vyhláška a protierozní kalkulačka Bilancování živin Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, evidence hnojení Diskuse     Lektor: Ing. Lubomír Smrček   Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru

Datum vložení: 16.8.2021

1. SZP-nástroje přerozdělování, zastropování 2. Nové podmínky podmíněnosti DZESů 3. Definice aktivního zemědělce 4. Realizace Green Deal 5. Diskuse

Škody působené černou a spárkatou zvěří - on line webinář 2.6.2021

Datum vložení: 12.5.2021

1/ Právní rámec a zákonné úpravy ve vztahu ke vzniku škod způsobených zvěří 2/ Škody způsobené zvěří na lesních porostech - v lesích 3/ Škody způsobené na zemědělských plodinách a porostech 4/ Způsoby výpočtu škod v lesích a na polních plodinách 5/ Postup a lhůty při uplatňování a vyčíslení škod zvěří 6/ Příčiny vzniku škod zvěří a opatření k jejich minimalizaci 7/ Možnosti financování úpravy krajiny pro vlastníky pozemků ke zvýšení ...

Zemědělci a životní prostředí - on line webinář 26.5.2021

Datum vložení: 4.5.2021

1/ Havarijní plány - náležitosti 2/ Polní složiště 3/ Těnost jímek 4/ Kontrolní systém u jímek 5/ Skladové karty 6/ pohotovostní plány 7/ Registrace a povinnosti krmivářských podniků 8/ Vedení evidence pastvy 9/ Vedení evidence POR 10/ Vedení evidence hnojení Lektor : Ing. Lubomír SMRČEK Školení je pořádáno za podpory MZe v rámci dotačního titulu 9.F.e., je zdarma.

Praktické zkušenosti o povinných evidencích při zemědělské výrobě

Datum vložení: 3.3.2021

Cílem webináře je seznámit účastníky s povinnostmi vyplývající z platné legislativy pro provozování zemědělké výroby.

Webinář Národní a evropské podpory a evidenční pravidla

Datum vložení: 25.2.2021

    Zemědělský svaz Blansko pořádá v rámci dotačního projektu Regionální přenos informací odborný webinář Národní a evropské podpory a evidenční pravidla který se koná v úterý 16. března 2021 v 9.00 hodin prostřednictvím aplikace TEAMS Lektor: Ing. Lubomír Smrček, akreditovaný poradce v zemědělství   Přihlášku na webinář pošlete do kanceláře ZS Blansko (stačí e-mail) do 10.3.2021 ve struktuře: jméno a příjmení, podnik, e-mailová ...

Webinář Škody působené černou a spárkatou zvěří, 2.3.2021

Datum vložení: 17.2.2021

Zemědělský svaz ČR, ú.o. Přerov a Lesnicko dřevařský vzdělávací institut pořádají WEBINÁŘ pro zemědělce, myslivce, lesníky a odborné hospodáře v krajině na téma: ŠKODY PŮSOBENÉ ČERNOU A SPÁRKATOU ZVĚŘÍ. Termín: úterý 2. března 2021 Prezence od 8,30 h, zahájení v 9,00 h Přednáší:Kamil ZAHRADNÍK, ředitel a lektor LDVILubomír HAJNÝ, lektor LDVI Program: Právní rámec a zákonné úpravy ve vztahu ke vzniku škod způsobených zvěří Škody ...

Seminář č. 27 v rámci DP 9.F.e. - regionální přenos informací " Využití nových poznatků moderních technologií v zemědělské praxi" pořádá IC Uh....

Datum vložení: 7.10.2019

Místo: v zasedací místnosti podniku Ostrožsko, a.s. Ostrožská Lhota č.p. 413

Seminář č. 19 v rámci DP 9.F.e. - regionální přenos informací " Evidenční pravidla k národním a evropským podporám" pořádá IC Brno

Datum vložení: 4.10.2019

Místo: Restaurace Na Návsi, Brněnská 53, 664 82 Říčany www.restaurantnanavsi.cz

Seminář č. 23 v rámci DP 9.F.e. - regionální přenos informací " Plnění podmínek podpor I. pilíře SZP" pořádá IC Blansko

Datum vložení: 9.9.2019

Termín a místo konání: v úterý 24. září 2019 v 9.00 hodin v Restauraci „Na Rozcestí“ v Drnovicích u Lysic

Seminář č. 5 v rámci DP 9.F.e. - regionální přenos informací - Ochrana spotřebitelů a bezpečnost potravin

Datum vložení: 5.6.2019

místo a čas konání: Ekocentrum Brniště, Liberecký kraj, od 9 do 13,30 hodin

Seminář č. 8 v rámci DP 9.F.e. - regionální přenos informací - „Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 - zelená nafta - od...

Datum vložení: 14.5.2019

v úterý 11. června 2019Místo konání: zasedací místnost MZe, Poštovní 4, 261 01 Příbram VPřednášející: Jiří KumštaÚčast je nutné nahlásit na zs.pribram@c-box.czOrganizátor: Ing. Gabriela Jeníčková, ZS Příbram a Berountel: 721 315 260, e-mail : zs.pribram@c-box.cz

Využití poradenského systému MZe

Datum vložení: 27.5.2019

Místo konání: Restaurace Na Návsi, Brněnská 53, 664 82 Říčany

Seminář č. 8 v rámci DP 9.F.e. - regionální přenos informací "Principy SZP a plnění požadavků v rámci přímých plateb a zemědělských registrů v roce...

Datum vložení: 25.3.2019

17. 4. 2019 proběhl seminář v Ústí nad Orlicí na téma Principy SZP a plnění požadavků v rámci přímých plateb a zemědělských registrů v roce 2019.  

Seminář č. 7 v rámci DP 9.F.e. - regionální přenos informací "Principy SZP a plnění požadavků v rámci přímých plateb a zemědělských registrů v roce...

Datum vložení: 25.3.2019

9. 4. 2019 proběhl seminář v Černé za Bory na téma Principy SZP a plnění požadavků v rámci přímých plateb a zemědělských registrů v roce 2019.

9.F.e. - Seminář - Udržitelné užívání TTP a pícnin na orné půdě, 31.10.2018, Rožnov pod Radhoštěm

Datum vložení: 16.10.2018

9.F.e. - Seminář - Udržitelné užívání TTP a pícnin na orné půdě, 31.10.2018, Rožnov pod Radhoštěm

9.F.e. - Seminář - Teorie a praxe ekologického zemědělství (EZ), 26.10.2018, Horní Lideč

Datum vložení: 11.10.2018

9.F.e. - Seminář - Teorie a praxe ekologického zemědělství (EZ), 26.10.2018, Horní Lideč

9.F.e. - Workshop - Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru, 25.10.2018, Říčany

Datum vložení: 10.10.2018

9.F.e. - Workshop - Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru, 25.10.2018, Říčany

9.F.e. - Workshop - Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám, 19.10.2018, Říčany

Datum vložení: 4.10.2018

9.F.e. - Workshop - Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám, 19.10.2018, Říčany

Seminář Využití nových informačních technologií a zdrojů v nově zakládaných nebo přebíraných zemědělských podniků, 12. 10. 2018, Ostrožská Lhota

Datum vložení: 27.9.2018

Dotační projekt 9.F.e. Regionální přenos nformací ve spolupráci s Informačním centrem Zemědělského svazu ČR, ú.o. v Uherském Hradišti si Vás dovoluje pozvat na seminář Využití nových informačních technologií a zdrojů v nově zakládaných nebo přebíraných zemědělských podniků, který se koná v pátek 12. 10. 2018 v 9 hod. v zasedací místnosti podniku Ostrožsko, a.s. Ostrožská Lhota č.p. 413.

9.F.e. - pozvánka na pracovní seminář pořádaný IC Příbram a Beroun

Datum vložení: 28.9.2018

Téma semináře: Zemědělská prvovýroba a ekologické zeměděšlství Přerdnáší: Ing. Klára Vrchotová ABCERT Místo konání: Příbram, Poštovní 4, 261 01 Územní organizace ZS ČR - zasedací místnost

Pozvánka na seminář konaný dne 25.9.2018 v Penzionu U Lyžaře, Hybrálec 37, Jihlava od 13:00 hod.

Datum vložení: 7.9.2018

V rámci účasti na dotačním programu 9.F.e. - regionální přenos informací, pořádá IC Jihlava seminář na téma: "Zlepšení hospodářské výkonnosti s využitím nástrojů reformované zemědělské politiky EU 2020+" Předníší: Ing. Jan Ulrich Začátek semináře: od 13:00 hod.

9.F.e. - Seminář - Imunita a zánět definují průběh okolo porodního období a laktace dojnic - nové poznatky, 20.9.2018, Ratiboř

Datum vložení: 4.9.2018

9.F.e. - Seminář - Imunita a zánět definují průběh okolo porodního období a laktace dojnic - nové poznatky, 20.9.2018, Ratiboř

9.F.e. - Seminář - Podpora zemědělských a potravinářských produktů, 19.9.2018, Polička

Datum vložení: 4.9.2018

9.F.e. - Seminář - Podpora zemědělských a potravinářských produktů, 19.9.2018, Polička

9.F.e. - Seminář - Informace k zemědělské prvovýrobě, 10.9.2018, ZD Kožichovice

Datum vložení: 28.8.2018

9.F.e. - Seminář - Informace k zemědělské prvovýrobě, 10.9.2018, ZD Kožichovice.

9.F.e. - Workshop - Informace o zemědělské prvovýrobě a ekologickém zemědělství, 6.9.2018, Říčany

Datum vložení: 22.8.2018

9.F.e. - Workshop - Informace o zemědělské prvovýrobě a ekologickém zemědělství, 6.9.2018, Říčany

Seminář Podpora zemědělských a potravinářských produktů-rozvoj vinařství a nové technologie, 7. 8. 2018 Uherské Hradiště.

Datum vložení: 22.7.2018

Dotační projekt 9.F.e.  Regionální přenos informací ve spolupráci s Informačním centrem Zemědělského svazu ČR, ú.o. v Uherském Hradišti si Vás dovoluje pozvat na seminář Podpora zemědělských a potravinářských produktů-rozvoj vinařství a nové technologie, který se koná v úterý 7. 8. 2018 v 17 hod. v jídelně Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické, Kollárová 617, Uherské Hradiště. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva ...

INFORMAČNÍ PODPORY PRODUKTŮ REZORTNÍ POVAHY

Datum vložení: 9.4.2018

Dotační projekt 9.F.e. Regionální přenos informací Ve spolupráci s informačním centrem Třebíč si Vás dovolujeme pozvat na seminář   INFORMAČNÍ PODPORY PRODUKTŮ REZORTNÍ POVAHY který se koná 24.DUBNA 2018 OD 9,00 hod. v zasedací místnosti Zemědělského svazu,ú.o. Třebíč,Kostnická 4   Program:            Sladovnické ječmeny-pěstování na Vysočině /osiva,ošetřování,odbyt-poskliz.úprava,kvalitativní parametry -čím je lze ovlivnit?/ ...

CZ EN