Pracovníci z Ukrajiny pro české zemědělství a potravinářství

Zemědělský svaz ČR je jedním z garantů v projektu MZe Zemědělec (Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny). Cílem projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání žádostí o zaměstnanecké karty pro pracovníky v oblasti zemědělské a potravinářské výroby, kteří budou na území ČR vykonávat práce delší než 6 měsíců, ale nepřesahující 1 rok. Počet žádostí je zatím omezen na 350 pracovníků ročně. MZe stále jedná o navýšení na 1500 pracovníků ročně. Program byl spuštěn 1.1.2018.

Zde je ke stažení metodický postup pro projekt včetně všech potřebných formulářů. V případě zájmu kontaktujte Ing. Lenku Šímovou na simova@zscr.cz nebo 725 345 290. Pro nečleny Zemědělského svazu ČR je administrativní služba spojená s vyřizováním žádostí zpoplatněna:

  • první žádost: 2.500 Kč (+ DPH)
  • každá další žádost: 1000 Kč (+ DPH)
  • za každou osobu uvedenou na žádostech: 200 Kč (+ DPH)

Metodický postup pro projekt včetně všech potřebných formulářů - pracovníci z Ukrajiny pro české zemědělství a potravinářství

5.2.2019

Zde je ke stažení aktualizovaný metodický postup a potřebné přílohy pro projekt Zemědělec od MZe (Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny) včetně všech potřebných formulářů. V případě zájmu kontaktujte Ing. Lenku Šímovou na simova@zscr.cz nebo 725 345 290. Pro nečleny Zemědělského svazu ČR je administrativní služba spojená s vyřizováním žádostí zpoplatněna: první žádost: 2.500 Kč (+ DPH) ...
Partneři Zemědělského svazu ČR: