Pracovníci z Ukrajiny pro české zemědělství a potravinářství

Zemědělský svaz ČR je jedním z garantů v projektu MZe Zemědělec (Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny). Cílem projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání žádostí o zaměstnanecké karty pro pracovníky v oblasti zemědělské a potravinářské výroby, kteří budou na území ČR vykonávat práce delší než 6 měsíců, ale nepřesahující 1 rok. Počet žádostí je zatím omezen na 350 pracovníků ročně. MZe stále jedná o navýšení na 1500 pracovníků ročně. Program byl spuštěn 1.1.2018.

Zde je ke stažení metodický postup pro projekt včetně všech potřebných formulářů. V případě zájmu kontaktujte Ing. Lenku Šímovou na simova@zscr.cz nebo 725 345 290. Pro nečleny Zemědělského svazu ČR je administrativní služba spojená s vyřizováním žádostí zpoplatněna:

  • první žádost: 2.500 Kč (+ DPH)
  • každá další žádost: 1000 Kč (+ DPH)
  • za každou osobu uvedenou na žádostech: 200 Kč (+ DPH)

Metodický postup pro projekt včetně všech potřebných formulářů - pracovníci z Ukrajiny pro české zemědělství a potravinářství

1.8.2019

Zde je ke stažení aktualizovaný metodický postup a potřebné přílohy pro Režim Zemědělec od MZe (Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny) včetně všech potřebných formulářů. Od roku 2019 je nově třeba, aby žadatel předložil na ZÚ Kyjev s žádostí o zaměstnaneckou kartu i vyplněnou žádost o dlouhodobé vízum! Od srpna 2019 došlo k navýšení správních poplatků na ZÚ Kyjev při podání žádosti o ...

Možnosti urychleného procesu získávání pracovníků z Ukrajiny

6.6.2019

V dubnu MZe vydalo doporučení, jak urychlit proces získávání pracovníků z Ukrajiny. Po prostudování materiálu jsme připravili zjednodušenou verzi dokumentu jako doporučení pro naše členy, která je v příloze. Doporučujeme souběžné podávání žádostí o krátkodobé schengenské vízum a o zaměstnaneckou kartu v rámci Režimu Zemědělec. Zajistíte si tak urychlený příjezd zaměstnance do ČR a současně poběží lhůta pro vyřízení zaměstnanecké karty (60 dnů).

Jak postupovat při prodloužení zaměstnanecké karty

6.6.2019

Vzhledem k množícím se dotazům na postup při prodloužení platnosti zaměstnanecké karty jsme připravili krátký manuál, který je k dispozici v příloze.
Partneři Zemědělského svazu ČR: