Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Pracovníci z Ukrajiny a dalších zemí

Pracovníci z Ukrajiny a dalších zemí pro české zemědělství

Zemědělský svaz ČR je jedním z garantů v programu „Kvalifikovaný zaměstnanec“, který byl spuštěn 1. 9. 2019 a v programu „Mimořádné pracovní vízum“, který byl spuštěn 1.12.2019.

Program kvalifikovaný zaměstnanec:

Cílem projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání žádostí o zaměstnanecké karty pro pracovníky v oblasti zemědělské a potravinářské výroby, kteří budou na území ČR vykonávat práce delší než 1 rok, ale nepřesahující 2 roky.

Vztahuje na zaměstnance z Arménie, Černé Hory, Filipín, Gruzie, Indie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Severní Makedonie nebo Srbska.

Není možné žádat pro pomocné práce (ne pro CZ-ISCO 9).

Zaměstnanecká karta se vydává rovnou na 2 roky (s možností prodlužování v ČR).

Podmínka minimálně 6 zaměstnanců po dobu alespoň 3 po sobě jdoucích měsíců před podáním žádosti.

Podmínka minimálního mzdového kritéria ve výši 1,2násobku minimální zaručené mzdy.

 

V případě zájmu kontaktujte Ing. Lenku Šímovou na simova@zscr.cz nebo 725 345 290.

Pro nečleny Zemědělského svazu ČR je administrativní služba spojená s vyřizováním žádostí zpoplatněna:

  • první žádost: 3000 Kč (+ DPH)
  • každá další žádost: 1500 Kč (+ DPH)
  • za každou osobu uvedenou na žádostech: 200 Kč (+ DPH)

 

 

Ověření platnosti dočasné ochrany pro zaměstnavatele

18.4.2024

Ministerstvo vnitra ČR zpracovalo leták, kde naleznete informace, jak si ověřit, že došlo k prodloužení dočasné ochrany u vašich zaměstnanců s ukrajinskou národností.

Prodloužení dočasné ochrany a víza strpění pro občany Ukrajiny

18.1.2024

Prodlužování dočasné ochrany pro občany Ukrajiny probíhá stejně jako minulý rok.  Internetová registrace poběží až do poloviny března na odkazu: https://frs.gov.cz/docasna-ochrana/ Víza strpění budou prodloužena opět automaticky ze zákona. Není třeba se nikde registrovat, držitelé si můžou dojít nechat vylepit nový štítek na pracoviště OAMP, ale nemusí.

Změny ve vládních programech ekonomické migrace od 1.1.2024

18.1.2024

Vážení členové, koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci schválil dne 16. listopadu 2023 řadu změn ve vládních programech ekonomické migrace, jež nabyly účinnosti k 1. lednu 2024. Cílem většiny změn je realizace opatření na další posílení pracovní migrace do ČR, které předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Některé další úpravy reflektují změny, které s sebou přinesla novela zákona o pobytu cizinců. Do vládních ...

Informační portál pro cizince

1.1.2024

V příloze naleznete leták Ministerstva vnitra ČR k Informačnímu portálu pro cizince. Leták je v českém a v anglickém jazyce a je určený pro zaměstnavatele.

Často kladené dotazy - Program kvalifikovaný zaměstnanec

5.9.2023

V čem přesně spočívá zefektivnění celého procesu vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu? V rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dále jen „Program“) je konkrétnímu uchazeči o pracovní pozici garantováno přidělení konkrétního termínu pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na příslušném zastupitelském úřadu ČR, případně ve vízovém centru (Lvov). Díky tomu jsou nastaveny objektivní a nestranné podmínky pro podání žádosti o ...

NOVÁ oznamovací povinnost zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby s dočasnou ochranou na ČSSZ

27.4.2023

Do účinnosti novely Lex Ukrajina V zaměstnavatelé na ČSSZ přihlašovali pouze zaměstnance, kterým vznikla účast na nemocenském pojištění. Od 1. dubna 2023 je zavedena povinnost zaměstnavatelů přihlašovat všechny zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech (DPČ a DPP). Oznámení o nástupu do zaměstnání se podává bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění. Přihlašovat se musí také sami zaměstnavatelé, kteří ...

Navýšení kvót v PKZ pro Mongolsko a Filipíny od 2024

17.4.2023

Na MV ČR se uskutečnilo další zasedání Koordinačního orgánu pro ochranu hranic, na kterém jsme byli informováni o plánu navýšení kapacit Programu kvalifikovaný zaměstnanec o tyto objemy: Mongolsko z 1 000 na 3 000, Filipíny z 2 300 na 5 000. Termín navýšení jednotlivých kvót se odhaduje od 1.1.2024, případně dříve dle navýšení technických a personálních kapacit na příslušných ZÚ.

Lze zaměstnat držitele dočasné ochrany udělené v jiném státě (např. v Polsku)?

30.3.2023

Víme jak na to! Dočasná ochrana umožňuje pohybovat se v rámci Schengenu na dobu 90 dnů a lze i pracovat, pokud bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání od příslušného ÚP (dle paragrafu 92 maximálně na dobu 90 dnů). Při dodržení pravidla 90 dnů na našem území, 90 dnů zpět v zemi, kde má osoba udělenu dočasnou ochranu (např. Ukrajinci s dočasnou ochranou v Polsku). V podstatě se jedná o stejný režim, který platí pro Schengenská víza pro ...

Ukrajina – novinky ve vyřizování ukrajinských pasů a řidičských průkazů

22.3.2023

Ukrajina zřizuje v Praze mobilní kancelář, kde lze vyřídit/prodloužit ukrajinské pasy, mezinárodní pasy a řidičské průkazy. Mobilní kancelář mohou využívat nejen uprchlíci, ale také občané Ukrajiny dlouhodobě žijící v ČR. Kancelář je otevřená od pondělí do soboty (vždy 9:00-18:00 hod.). Registrace nutná přes: https://prague.pasport.org.ua/

PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ OCHRANY pro občany Ukrajiny

30.1.2023

Online registrace k prodlužování dočasné ochrany (uprchlické vízum - kód víza D/DO/667 nebo 668 nebo 669) byla spuštěna 30. 1. 2023 a bude otevřena do 31. 3. 2023. Registrovat se na prodloužení dočasné ochrany je možné pouze online na odkazu: https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/   Sledujte nové stránky Informačního portálu na adrese https://prod.frs.gov.cz/, které se stále aktualizují a jsou na ně průběžně doplňovány informace. Celý ...

VÍZA STRPĚNÍ pro občany Ukrajiny, kteří nemohli získat dočasnou ochranu

25.1.2023

Víza za účelem strpění pobytu udělená s platností do 31. 3. 2023 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině (např. po skončení pobytu na mimořádné pracovní vízum, které nešlo prodloužit nad 1 rok, když se jeho držitel nemohl kvůli válce vrátit zpět na Ukrajinu) jsou novelou Lex Ukrajina, která 23.1.2023 nabyla účinnost, přímo ze zákona automaticky prodloužena až do 31. 3. 2024. Na rozdíl od dočasné ochrany není nutná žádná registrace ...

Programy ekonomické migrace nakonec schváleny!

3.11.2022

Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci s účinností od 1.11.2022 procedurou per rollam schválil předložené návrhy změn Programu kvalifikovaný zaměstnanec (zaměstnanecké karty) a Programu mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Díky dopisu, ve kterém jsme se společně s dalšími zaměstnavatelskými svazy a organizacemi vyjádřili k nutnosti zachování ...

Vízum strpění - možnost práce po skončení Mimořádného pracovního víza pro občany Ukrajiny

29.9.2022

MV ČR potvrdilo, že držitelé Mimořádného pracovního víza, kteří chtějí i po vypršení jeho platnosti nadále pokračovat v práci, mají možnost podat žádost o udělení víza za účelem strpění pobytu na území ČR podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k čemuž jim postačí na pracovišti OAMP předložit cestovní doklad, vyplněný tiskopis ...

Jak postupovat při prodloužení zaměstnanecké karty - MANUÁL pro členy ZS ČR

19.9.2022

Vzhledem k množícím se dotazům na postup při prodloužení platnosti zaměstnanecké karty jsme připravili krátký manuál, který je k dispozici v příloze. Od 1. 8. 2019 hradí částka 2500 Kč již při podání žádosti o prodloužení zaměstnanecké karty (viz příloha Kolky).

První zkušenosti se zaměstnáváním uprchlíků z Ukrajiny aneb na co si dát pozor při zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny

30.6.2022

ZÁKON ze dne 17. března 2022 o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLO V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI Cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Pro danou skupinu platí stejná pravidla z hlediska zaměstnávání jako pro cizince ...

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k otázce zdravotního pojištění a jeho placení u zaměstnanců z Ukrajiny, kteří obdrželi povolávací rozkaz

18.5.2022

Občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, je v ČR z titulu zaměstnání zdravotně pojištěn. Pokud mu zaměstnavatel poskytne pracovní volno na základě povolávacího rozkazu, pak se dle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí jedná o jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce. V takovém případě po dobu trvání tohoto pracovního volna zaměstnanci není stanovena povinnost platit pojistné z ...

Plné moci k tomu, aby si Ukrajinci žijící v Česku mohli přivézt děti

26.2.2022

Plné moci k tomu, aby si Ukrajinci žijící v Česku mohli přivézt děti, bude Notářská komora ověřovat celý víkend mimo úřední hodiny. „Úřední hodiny pro apostilaci listin na Ukrajinu jsou mimořádně prodlouženy. V případě, že budete během tohoto víkendu 26. a 27. února 2022 potřebovat v Praze ověřit notářem podpis pro použití v Ukrajině, volejte telefonní číslo 776 318 715,“ vzkázala zájemcům komora.

Situace na Ukrajině - stanovisko MPSV a důležité informace pro zaměstnavatele

26.2.2022

V návaznosti na situaci na Ukrajině sdílíme stanovisko připravené MPSV z pohledu pracovně-právního k případným odchodům pracovníků na základě povolávacího rozkazu a také pdf s Informacemi pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině, který najdete i na stránkách MPSV Zahraniční zaměstnanost (mpsv.cz) <https://www.mpsv.cz/web/cz/zahranicni-zamestnanost> . Jak jsme vás již informovali, pokud někomu v následujících ...

Chcete nabídnout ubytování pro Ukrajince?

25.2.2022

Konkrétní nabídky pomoci můžete vkládat na stránkách https://www.pomahejukrajine.cz/.  Děkujeme za spontánní projevy solidarity českých občanů, měst, obcí, institucí i soukromých společností, velmi si toho vážíme.

Pomoc Ukrajině

25.2.2022

 Pokud chcete Ukrajině pomocí finančními prostředky, zde jdou ověřené zdroje: odkaz potvrzený Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR (podpora ukrajinské armády)  https://ukraine.ua/news/support-the-armed-forces-of-ukraine/ odkaz na sbírku od Ukrajinské iniciativy v ČR-nejstarší ukrajinská organizace v ČR (prostředky se budou využívat dle aktuálních potřeb)  https://www.donio.cz/zaukrajinu?token=df1d99de-8a96-4ff8-9c71-7c0cb0c73b6f

Situace na Ukrajině - programy, víza, pobyty

24.2.2022

Jsme šokováni vývojem situace na Ukrajině a vyjadřujeme svou podporu ukrajinskému národu v této těžké situaci! Zcela pochopitelně došlo k zastavení všech programů ekonomické migrace na Ukrajině. Nejdůležitější aktuální informace pro občany Ukrajiny v ČR (infoletáky v příloze): Pobytovou situaci na území České republiky v souvislosti s konfliktem není nutné řešit okamžitě. Pokud vám končí pobytové oprávnění, které nelze dále prodloužit, ...

Program Kvalifikovaný zaměstnanec - MANUÁL pro členy ZS ČR

4.1.2022

Program je realizován od 1. září 2019 na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581 o programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku a vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu. Program je určen: na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace ...

Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví - MANUÁL pro členy ZS ČR

3.1.2022

1. prosince 2019 začal fungovat nový nástroj pro získávání pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnictví z Ukrajiny. V souvislosti s ukončením platnosti Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový nástroj, který umožní pokračovat v získávání pracovníků z Ukrajiny za podobných podmínek. V letech 2018 a ...

Povinné adaptačně-integrační kurzy pro cizince od roku 2021

30.11.2021

Všem, kteří zaměstnáváte cizince bychom rádi připomněli novou povinnost vašich zaměstnanců se zaměstnaneckou kartou vydanou po 1.1.2021, aby absolvovali do roka od vydání zaměstnanecké karty adaptačně-integrační kurz pro cizince. Mimořáných pracovních víz se tato povinnost netýká. Pokud cizinec získal zaměstnaneckou kartu před 1.1.2021 a nyní jen prodlužuje zaměstnaneckou kartu, tak se na něj adaptačně integrační kurzy nevztahují. Všechny ...

Zhoršená epidemiologická situace ve Lvovské oblasti, možný vliv na program Kvalifikovaný zaměstnanec a Mimořádné pracovní vízum

2.11.2021

Rádi bychom Vás informovali o tom, že od 1.11.2021 se Lvovská oblast ocitla v "červené" zóně, což mj. znamená, že žadatelé o zaměstnaneckou  kartu v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec a Mimořádné pracovní vízum budou do vízového centra ve Lvově vpuštěni pouze v případě, že předloží očkovací certifikát nebo negativní test (PCR ne starší 72 hodin nebo antigen ne starší 24 hodin). Stejná pravidla platí pro cestování hromadnou dopravou, ...

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství - stav od 26. 7. 2021

27.7.2021

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí. 1. Od 19. 7. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. 7. 2021, od 26. 7. 2021 je aktualizován „semafor“ zemí (dokument na stránkách MZČR, PDF 126 KB). 2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění ...

Program Mimořádné pracovní vízum – změna místa podání žádostí na Ukrajině

21.6.2021

Rádi bychom vás informovali o chytané změně místa podání žádosti o Mimořádné pracovní vízum. Vláda ČR projedná na své dnešní schůzi (21. 6. 2021) novelu Nařízení vlády 291/2019 Sb.  Těžiště novely spočívá ve změně místa podávání žádostí o mimořádné pracovní vízum ze ZÚ Kyjev na GK Lvov.  Změna podmínek bude platná od 1. července 2021 a Ministerstvo zemědělství již požádalo o schválení příslušných změn i v Programu Mimořádné pracovní vízum ...

Konec nouzového stavu - konec zjednodušené změny zaměstnání cizinců

8.4.2021

V souvislosti s blížícím se koncem nouzového stavu si Vás dovolujeme upozornit, že k 11. dubnu 2021 skončí i dočasná možnost zjednodušené změny zaměstnání držitelů zaměstnaneckých a modrých karet podle krizového opatření vlády. Od 12. dubna 2021 tak bude možno měnit zaměstnavatele nebo pracovní zařazení opět již výhradně podle pravidel stanovených zákonem o pobytu cizinců: držitel zaměstnanecké karty: oznámení změny zaměstnavatele nebo ...

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

26.1.2021

V čem přesně spočívá zefektivnění celého procesu vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu? V rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dále jen „Program“) je konkrétnímu uchazeči o pracovní pozici garantováno přidělení konkrétního termínu pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na příslušném zastupitelském úřadu ČR, případně ve vízovém centru (Lvov). Díky tomu jsou nastaveny objektivní a nestranné podmínky pro podání žádosti o ...

Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit

5.11.2020

Toto potvrzení předkládá cizinec z třetí země spolu s žádostí o pobytové oprávnění (u Schengenských víz), nejpozději před vyznačením víza (DVR, Mimořádné pracovní vízum) do cestovního dokladu, na příslušném zastupitelském úřadu České republiky v souladu § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento doklad bude stačit předložit ve formě ...

Zahraniční pracovníci mohou dočasně rychleji změnit zaměstnavatele

20.10.2020

Vláda dočasně umožnila zahraničním pracovníkům rychlejší změnu zaměstnavatele. Sešel se i pracovní tým tripartity pro zaměstnávání zahraničních pracovníků.  Dne 16. října 2020 vláda rozhodla, že zahraniční pracovníci mohou až do konce nouzového stavu rychleji přejít k jinému zaměstnavateli či na jinou pracovní pozici, pokud je nový zaměstnavatel zapojen do provádění krizových opatření. Jde např. o činnosti v oblasti zdravotnictví, výroby ...

Příjezdový formulář pro cizince povinný od 21.9.2020

21.9.2020

Ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář. Vyplnit jej budou muset před příjezdem do ČR všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19. Povinnost vyplnění formuláře platí už pro cestovatele přijíždějící do ČR v pondělí 21. 9. 2020.

Aktuální pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti – postupné spouštění programů ekonomické migrace!

24.8.2020

S účinností od 24. srpna 2020 došlo ke změně podmínek, za nichž mohou lidé cestovat z a do České republiky z důvodu výkonu ekonomické činnosti. S koncem nouzového stavu jsou podmínky pro cestování z a do ČR kvůli výkonu ekonomické činnosti upraveny v ochranném opatření ministra zdravotnictví podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Toto opatření krom jiného také upravuje problematiku vydávání víz a zároveň ...

Jak urychlit proces získávání pracovníků z Ukrajiny

13.9.2019

Pokud se ptáte, jak urychlit proces získávání pracovníků z Ukrajiny, doporučujeme souběžné podání žádosti o krátkodobé schengenské vízum (na 3 měsíce) a o zaměstnaneckou kartu v rámci programu KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC (od 1. 9. 2019). Zajistíte si tak urychlený příjezd zaměstnance do ČR a současně poběží lhůta pro vyřízení zaměstnanecké karty (60 dnů). V příloze naleznete naše doporučení, jak postupovat.

Program Kvalifikovaný zaměstnanec od 1. září 2019 - informace a dokumenty

13.9.2019

Na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581 o programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR je spuštěn program "Kvalifikovaný zaměstnanec" a vztahuje se na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu. Režim Zemědělec „Zvláštní postupy pro​ pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ byl tímto ukončen. Program je ...

CZ EN